Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissie uit PS voor 29 januari 1999

AGENDA
van de Vaste Commissie van Provinciale Staten van Limburg
vergadering 29 januari 1999

Op vrijdag 29 januari 1999 vergadert de Vaste Commissie voor Welzijn, Cultuur en Volksgezondheid uit Provinciale Staten in de Veldekezaal van het Gouvernement, aanvang 09.30 uur. De vergadering is openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

Op de agenda staat o.a.:

Herstructurering bibliotheekwerk.

Jaarverslag 1998 Welzijnsfonds Limburg.

Stand van zaken koerswijziging Symbiose.

Voorafgaand aan deze openbare commissievergadering hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Welzijn, Cultuur en Volksgezondheid: te. 043-3897135.

De agenda met alle bijbehorende stukken ligt ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Deel: ' Agenda Vaste Commissie PS Limburg '
Lees ook