Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS van 19 maart 1999

AGENDA

PROVINCIALE STATEN vergadering 26 maart 1999

Provinciale Staten van Limburg komen op vrijdag 26 maart 1999, om 10.00 uur voor de laatste keer in de huidige samenstelling bijeen in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. Tijdens deze vergadering onderzoeken de Provinciale Staten de geloofsbrieven van de nieuwe en herkozen leden. De vergadering is openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staan voorts de volgende onderwerpen:

Voorstel tot instelling van de Commissie ad hoc Awacs-basis Geilenkirchen.

Voorstel over de besteding van gelden voor openbaar vervoerprojecten.

Wegenoverdracht aan de gemeente Eijsden.

Uitruil van weggedeelten met de gemeente Horst.

Provinciale bijdrage in het exploitatietekort van de NV Luchthaven Maastricht.

Herschikking MAVO/VBO en advisering Plan van scholen 2000-2002.

Vanaf 14.30 uur zal de vergadering in het teken staan van het afscheid van vertrekkende statenleden.

De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Vaste Commissies PS Limburg - 1342 '
Lees ook