gemeente nijmegen

vergadering nr 12: collegevergadering 1 april 2008

rubriek 2-

2.1

nadere beleidsregels

2.2

structuurwijziging deelproducten stadsbegroting 2008-2011

2.3

coelo woonlastenvergelijking grotere steden 2008

rubriek 3-

3.1

jongerenactiviteiten in hatert

3.2

dualisering en harmonisering reglement bezwarenprocedure rechtspositie

3.3

vaststellen zienswijze op eerste begrotingswijziging 2008 van breed

3.4

cultureel productiehuis in de voormalige jorisschool

3.5

punten in het kader van de actualisatie van de cultuurvisie "Cultuur aan de Waal": brief aan de Raad

3.6

Project Frisse Lucht op School

3.7

3.8

Vaststelling organisatie en bezuinigingen Vastgoed, Sportservice & Accommodaties

3.9

Jaarverslag 2007 Antillianenproject

3.10

Onderzoek ligplaatsen i.r.t. Bestemmingsplan Waalfront

3.11

Brief aan de Raad: Kunstopdrachtenbeleid

3.12

Brief aan het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen over aanpassen meettijd zelfredzaamheid

3.13

Aankoop schoolgebouw aan de Energieweg 35

3.15

3.16

3.17

3.18

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 27 februari 2008

3.19

3.21

3.22

3.23

Beantwoording amendement Vasimgebouw, beantwoording brief Cultuurspinnerij

3.24

Mandatering eindbeschikkingen ISR

3.25

Subsidie binnenstadservice

3.26

3.27

3.28

3.29

Beantwoording vragen politieke avond 12 maart 2008 m.b.t. bestemmingsplan Waalfront

3.30

3.31

3.32

Rubriek 4-

4.1

Brief aan de Raad over de brief van Minister Plasterk over de uitvoering van de cultuurkaart 2008-2012

4.2

Afwijzing verzoek om vergoeding van planschade inzake Groesbeekseweg 247 te Nijmegen

4.3

4.4


Deel: ' Agenda vergadering Burgemeester en wethouders Nijmegen 1 april 2008 '
Lees ook