Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 5 september 2001

AGENDA VERGADERING COMMISSIE BEZWAAR-EN BEROEPSCHRIFTEN D.D. 10 SEPTEMBER 2001

Op maandag 10 september komt de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften bijeen voor een drietal hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaren. De hoorzittingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 (commissiekamer 3, villa
1e verdieping).


Op de agenda staan de volgende zaken:

1. 18.30 uur: bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning Van der Puttstraat 14 (nr. 00-523);

2. 18.50 uur: bezwaarschrift tegen de verlening van vrijstelling van bepaalde bestemmingsplanvoorschriften aan firma Smits Seafood;
3. 19.10 uur: bezwaarschrift tegen de geweigerde bouwvergunning voor de plaatsing van schietbomen met kogelvanger voor geweer.

Deel: ' Agenda vergadering cie. bezwaar-en beroepschriften Geldrop '
Lees ook