Gemeente Asten


20/02/2003
Commissie Vergaderingen

De commissie Burgers vergadert maandag 24 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda luidt als volgt:

1. Vaststellen agenda
2. Verslag van de vergadering d.d. 3 februari 2003 3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
5. Verordening reïntegratie niet- uitkeringsgerechtigden werkzoekenden en personen met
een Anw-uitkering
6. Rondvraag

De commissie Ruimte vergadert woensdag 26 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda luidt als volgt: 1. Vaststellen agenda
2. Verslag van de vergadering d.d. 4 februari 2003 3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
5. Aanwijzing van het complex Kasteellaan 4a te Asten tot beschermde historische
buitenplaats
6. Rondvraag

De commissie Algemene Zaken en Control vergadert donderdag 27 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda luidt als volgt:
1. Vaststellen agenda
2. Verslag van de vergadering d.d. 4 februari 2003 3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
5. Rapportage Collegeprogramma 2002-2006
6. Rondvraag

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering Commissie Burgers Asten '
Lees ook