Gemeente Maassluis

20-2-2003

Culturele Raad Maassluis vergadert op 12 maart

Op woensdag 12 maart a.s. vergadert de Culturele Raad Maassluis in het stadhuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar.

De agenda voor 12 maart ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de Algemeen Bestuursvergadering d.d. 21 januari 2003
4. Ingekomen post
5. Uitgaande post
6. Gedachtewisseling met de VVV
7. Verslag van de werkgroepen
8. Opvolging vertrekkende leden van de Culturele Raad Maassluis 9. Herindeling van de werkgroepen
10. Subsidieverzoek van :

- Christelijk Kamerkoor Sjaloom

- Orgelcommissie Groote- of Nieuwe Kerk Maassluis
- Muziekvereniging Kunst na Arbeid 11. Stand van zaken Cultureel Testament en Speerpunten 12. Bestuurswisseling 2004
13. Verder voorkomende zaken
14. Rondvraag
15. Sluiting

Inspreken
Vóór de behandeling van de agenda bestaat de gelegenheid voor niet-leden van de Culturele Raad Maassluis om gedurende 5 minuten te spreken over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor ieder gelegenheid aan de leden van de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van deze raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, amateuristische kunstbeoefening, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering Culturele Raad Maassluis '
Lees ook