Gemeente Westervoort

Gemeenteraad

Maandag 10 maart 2003, aanvang 20.00 uur
in de raadzaal.

De volgende onderwerpen zullen onder andere worden besproken:
* Verhoging budget Vervanging personeel (Ja)
* Verlengen invoeringstermijn verordening met betrekking tot doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken van het college naar het collegebestuur. (Ja)

* Verwerving van het pand Kerkstraat 1A (de Rabobank). (Ja)
* Vaststelling bestemmingsplan Naederhuizen, 8e partiële herziening. (Ja)

* Hertaxatiewerkzaamheden in het kader van de Wet WOZ. (Ja)
* Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wet Inschakeling Werkzoekenden (werkervaringsplaatsen) (Ja)

* Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wet Inschakeling Werkzoekenden (dienstbetrekkingen) (Ja)

* Afwijking aanbestedingsreglement gemeente Westervoort ten aanzien van vervanging riolering en uitvoering groot onderhoud aan de Kerkstraat. (Ja)

* Begrotingswijzigingen. (Ja)

Op onderwerpen waar (Ja) achter vermeld staat is het inspreekrecht van toepasssing.

De begrotingswijzigingen liggen voor belangstellenden ter inzage en zijn verkrijgbaar bij bureau financiën. De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Deel: ' Agenda vergadering gemeente Westervoort '
Lees ook