Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 16 mei 2002 vergadert de gemeenteraad van Goes in de nieuwe samenstelling in het stadhuis aan de Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de afdeling communicatie in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek.

De gemeenteraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen:

Opening
Voortaan worden drie nieuwe punten op de agenda vermeld, namelijk: - vaststelling agenda;
- vragenuur voor leden gemeenteraad;
- spreekrecht burgers.

Vaststelling agenda
De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voorstel van een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

Vragenuur voor leden gemeenteraad
Op de derde donderdag van de maand is er om 19.30 uur een vragenuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het raadslid dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter. De voorzitter van de raad bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouders en voor de overige leden van de raad.

Spreekrecht burgers
Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woorden voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd: - over een besluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan;
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
- indien een klacht ingevolge de AWB kan of kon worden ingediend.

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffier onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

- Grondverkoop aan het Hoornbeeck College.
- Beschikbaarstelling van een krediet voor de aanpassing van de infrastructuur van de (voormalige) Rooseveltstede. - Wijziging grens parkeerzone Goes-West.
- Beschikbaarstelling van een krediet voor het realiseren van een cultuurhuis als onderdeel van het schouwburgcomplex. - Diverse begrotingswijzingen.


Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Goes 16-05-2002 '
Lees ook