Gemeente Goes

Vergadering gemeenteraad

Op donderdag 18 februari vergadert de gemeenteraad van Goes in het stadhuis aan Grote Markt. De vergadering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij het bureau voorlichting in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur.(behalve op vrijdagmiddag) Op de avond van de vergadering liggen er agenda's en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeenteraad behandelt op 18 februari de volgende voorstellen:
* Aankoop van een perceel grond gelegen aan de Schottersweg te Goes van de heer J.H. de Winter te Wolphaartsdijk.
* Aankoop van percelen grond gelegen aan de Schottersweg en de Poelweg te Goes van de heer L.P. Korstanje te België.
* Vaststelling van de algemene verkoopvoorwaarden.
* Beschikbaar stellen van een krediet van 155.000,00 voor de eerste fase ter oplossing van het millenniumprobleem.
* Wijziging van de legesverordening 1999.
* Vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor de kavel Korstanje.

* Garanderen van een geldlening voor de tennisvereniging "De Schaepskooi" te 's-Heer Arendskerke.

* Vaststelling van de verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 1998.
* Vaststelling van het milieuprogramma 1999.
* Betaald parkeren in de gemeente Goes.

* Wijziging van de Marktverordening.

* Benoeming van leden in de Zeeuwse Programmaraad.
* Instemmen met het opheffen van het recreatieschap Het Veerse Meer.
* Instemmen met het Convenant Centrummanagement Binnenstad Goes.
* Diverse begrotingswijzigingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Goes '
Lees ook