Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden ¦ Raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen ¦ Stukken voor de vergaderingen
Vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden Agenda voor de vergadering van 27 mei 2002 om 19.30 uur in het Provinciehuis

1. Opening en mededelingen.

2. Benoeming en installatie wethouders.
3. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden.
4. Toelating en installatie nieuwe raadsleden.
5. Ingekomen stukken:

- collegeprogramma en portefeuilleverdeling.
6. Sluiting.
De stukken liggen van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur ter inzage in de leeskamer van het Stadskantoor

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Leeuwarden '
Lees ook