Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 1 juli
a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het Weerter stadhuis.

De agenda van die vergadering ziet er als volgt uit:


1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 mei 1999.


2.

a. Kennisnemen van de jaarrekening 1998 van het Gewest Midden-Limburg en van de 10e t/m 13e wijziging van de begroting 1999;
b. Instemmen met de voorgestelde wijze van beëindiging van de milieusamenwerking met het Gewest Midden-Limburg.


3. Aankopen van het pand Suffolkweg 43, alhier van de heer E. Coppen, aldaar woonachtig.


4. Vaststellen van de jaarrekening 1998.


5. Kennisnemen van de jaarrekening 1998 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse en instemmen met de opgenomen aanwendingen in de voorzieningen.


6. Vaststellen van het beleidsverslag Algemene Bijstandswet 1998 van de sector Sociale Zaken.


7. Instemmen met de inzet van het drempelbedrag ad 1.100.000,00 door het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg, Sittard voor inpandige aanpassingen in het gebouw van de scholengemeenschap Philips van Horne, Wertastraat 1, alhier.


8. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad 185.000,00 voor de verbetering van de gegevens in het W.O.Z.-bestand van Stramproy.


9. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad 138.073,00 voor het asfaltonderhoudsbestek wegen 1999.


10. Beschikbaar stellen van een krediet ad 25.000,00 voor een onderzoek naar het functioneren van en de toekomstmogelijkheden voor (winkel)voorzieningen in Stramproy.


11. Beschikbaar stellen van een krediet ad 20.000,00 voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de wijk Keent.


12.

a. Beschikbaar stellen van een krediet ad 123.000,00 voor de laatste uitvoeringsfase van het speelplaatsenplan;

b. Kennisnemen van de evaluatie van het speelplaatsenplan;
c. Akkoord gaan met de opstelling van een speelruimteplan.


13. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:


a. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 april t/m 27 mei 1999.

+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr.
124, 131, 137, 141, 143, 144, 149, 153 en 156;
+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 127, 128, 129, 130, 134, 138, 139, 140, 142, 148,
150, 151, 152, 154, 155, 158, 159 en 160;
+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 125, 126,
132, 133, 135, 136, 145, 146, 147, 157, 161, 162, 163 en 164.
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.

c.

+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;

+ Overzicht reserves en voorzieningen.

Laatst gewijzigd op: 23 juni 1999

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Weert '
Lees ook