Agenda

DINSDAG 30 maart 10.00 uur Provinciale Staten

1. Onderzoek geloofsbrieven.

2. Notulen van de vergadering van 10 februari 1999.

3. Voor provinciale staten ingekomen stukken.

HAMERSTUKKEN

H1. Voorstel afsluiten van kopieer/print contract.

H2. Voorstel tot intrekking van de Ligplaatsenverordening

BESPREEKPUNTEN

B1. Voorstel over fusie NUON ENW.

B2. Voorstel tot vaststelling van het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan.

B3. Voorstel tot vaststelling van het Sociaal Economisch Beleidsplan.

B4. Voorstel over de Haalbaarheidsstudie vaarweg Drachten.

B5. Voorstel tot vaststelling van de structuur van het SNN.

B6. Voorstel om de provinciale bevoegdheid met betrekking tot de regionale spoorlijnen te delegeren aan Gedeputeerde Staten.

B7. Voorstel tot vaststelling van de 5e wijziging van de begroting 1999.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering Provinciale Staten Friesland '
Lees ook