Provincie Limburg

Agenda PS voor 11 en 12 november 1999

AGENDA

PROVINCIALE STATEN vergadering 11 en 12 november 1999

Provinciale Staten van Limburg vergaderen op donderdag 11 en vrijdag 12 november a.s. om respectievelijke 9.30 uur en 10.00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staan de algemene en politieke beschouwingen en de begroting en het beleidsprogramma voor 2000.

De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering Provinciale Staten Limburg '
Lees ook