Provincie Limburg


Agenda Provinciale Staten

Vergadering 20 maart 2003
1. Opening (aanvang 14.00 uur)

2. Beëdiging nieuw gekozen leden van provinciale staten

3. Vaststelling van de agenda

4. Te behandelen voorstellen

A. BESTUUR VAN DE PROVINCIE


--
Voordracht en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten

A-252
Initiatiefvoorstel van de leden van het Statenplatform dualisme inzake benoeming Griffier.

A-253
Initiatiefvoorstel van het Statenplatform dualisme inzake de inrichting van de Statengriffie.

A-251
Intrekking organisatieverordening Provincie Limburg 2001

A-
Aanwijzing lid Algemeen Bestuur van het Interprovinciaal Overleg

5. Sluiting
17-3-2003 12:58

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering Provinciale Staten Limburg '
Lees ook