Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS van 5 februari 1999

AGENDA

PROVINCIALE STATEN vergadering 5 februari 1999

Provinciale Staten van Limburg vergaderen op vrijdag 5 februari 1999, aanvang 10.00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergadering is openbaar; iedereen kan de beraadslagingen dus vanaf de publieke tribune volgen.

Op de agenda staat o.a.:

Schadeverordening provincie Limburg.

Voorstel verkoop Willem Limburghuis in Beesel.

Motie van GroenLinks over het waterschapsbestel in Limburg.

Vaststellen Nota Landinrichting en Nota Natuur en Landschapsbeheer
2000-2010.

Voorstel tot samenvoeging van Omroep Limburg en TV8 Limburg.

Provinciale bijdrage aan de leefomgeving van Nieuwstadt in verband met de Operatie Bottleneck.

De volledige agenda is voor bezoekers van de statenvergadering ter plekke beschikbaar. Deze agenda ligt overigens met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

Deel: ' Agenda vergadering PS Limburg '
Lees ook