Raad voor Financiële Verhoudingen


1. De agenda van de vergadering van 12 juli 2001 bevat de volgende onderwerpen:

- sleutel stadsvernieuwing;

- werkprogramma 2002;

- adviesprocedures en relatie met het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


2. Ten aanzien van eerst genoemd punt geldt dat de beheerders een adviesaanvraag aan de Raad richten waarin zij een wijziging van de stadsvernieuwingssleutel binnen het gemeentefonds voorstellen. De achtergrond van deze wijziging is dat de omvang van de stadsvernieuwing als gevolg van eerdere besluitvorming afneemt. Gelet op de koppeling tussen de stadsvernieuwing en de eigen gemeentelijke bijdrage (15%) wordt ook voorgesteld de compensatie binnen het gemeentefonds voor het eigen gemeentelijk aandeel te verminderen. Voor een deel staan daar nieuwe taakstellingen in het kader van herstructurering tegenover. Zowel de omvang als de verdeling daarvan wijken echter af van de tot nu toe gehanteerde stadsvernieuwingssleutel in het gemeentefonds. Afhankelijk van de te kiezen variant kan dit voor met name de grote stadsvernieuwingsgemeenten leiden tot aanzienlijke herverdeeleffecten.


3. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer het
- het ontstaan van de Raad voor de financiële verhoudingen;
- tijdige betrokkenheid van de Raad;

- verhouding tot de Raad voor het openbaar bestuur;
- samenstelling van de Raad;

- en relatie met het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4. De behandeling van de artikel 12- rapporten van Gouda en Boskoop is in de Raad afgerond. Het advies over Boskoop is vanaf deze site te downloaden. Het advies over Gouda verschijnt binnenkort op deze site.

5. De inhoud van de junicirculaire is voor de Raad aanleiding om op een later tijdstip nog eens van gedachten te wisselen over de 7. De Raad is verder bezig met de voorbereiding van twee omvangrijke adviezen te weten: het integraal waterbeleid en het Grote stedenbeleid. Beide adviezen komen in samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) tot stand. De verwachting is dat deze adviezen voor medio oktober zullen uitkomen. 8. Het Jaarrapport 2001 Trends in de financiële verhoudingen van de 9. Op het secretariaat bestaat momenteel nog steeds een vacature voor

Deel: ' Agenda vergadering Raad voor Financiële Verhoudingen '
Lees ook