Gemeente SomerenAgenda voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte te houden op woensdag 12 maart 2003 om 20.00 uur op het gemeentehuis.
1

Opening

2

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2003

3

Stand van zaken actielijst

4

Vaststellen van de agenda

5

Ingekomen stukken/mededelingen

- geen

6

Stand van zaken reconstructie. Toelichting wethouder A.van der Velden
7

Instemmen met de aanvullende notitie inzake het verzoek om vestiging van een tuincentrum annex handelsonderneming aan de Lieropsedijk.

8

Instemmen met het concept Milieuprogramma 2003-2006.

9

Instemmen met de raadsnotitie inzake de brief van de heer F.H.J. Wijnen, Meijelseweg 33, d.d. 16 januari 2003, waarin hij de raad verzoekt om zijn zienswijze omtrent zijn verzoek tot herbestemming van een perceel aan de Harmonielaan te mogen toelichten.
10

Rondvraag

De voorzitter,

A.H. Bennenbroek

Commissieverslag 12 maart 2003

Deel: ' Agenda vergadering Ruimte gemeente Someren '
Lees ook