Gemeente Maassluis

2-10-2001

Commissie sociale zaken c.a. vergadert op 10 oktober

Op woensdag 10 oktober 2001 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid c.a. bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staat onder andere:


· Conceptbegroting 2002
Het college heeft de concept Nota van Aanbieding/ Beleidsbegroting 2002 vastgesteld. De concept-begroting wordt nu in alle raadscommissies behandeld. Op 13 november 2001 zal de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad plaats vinden.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat. Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen. Tot het werkterrein van de raadscommissie sociale zaken c.a. behoren uiteraard sociale zaken en maatschappelijk werk, maar ook wijk- en buurtbeheer, doelgroepenbeleid en algemene samenlevingsopbouw, woonruimteverdeling en de sociale werkvoorziening.

Deel: ' Agenda vergadering van commissie sociale zaken Maassluis '
Lees ook