Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Agenda voor de vergadering van de stadsdeelraad

De stadsdeelraad vergadert op dinsdag 4 februari 2003 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het Tuinstadhuis.

AGENDA

1.
Opening en vaststelling van de agenda

2.
Mededelingen

3.
Verslag van 10 december 2002

4.
Vragenhalfuurtje
48 uur voor aanvang van de raadsvergadering aanmelden bij de raadsvoorzitter

5.
Ingekomen stukken

* Adres van het Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties Westelijke Tuinsteden, Belangengroep `Groen Sloterplasgebied', d.d. 2 januari 2003, inzake `Bloembakken Noordzijde'. Voorgesteld wordt om dit adres in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur met afdoening in de Raadscommissie Fysiek

* Adres van de ANBO, d.d. 6 november 2002, inzake het voeren van sociaal beleid t.b.v. ouderen /gehandicapten in het kader van de stedelijke vernieuwing. Voorgesteld wordt dit adres in handen te stellen van het Dagelijks Bestuur met afdoening in de Raadscommissie Sociaal

6.
Vanuit het Dagelijks Bestuur

6.1.
A-stukken
(geen)

6.2.
B-stukken

6.2.1.
Raadsvoordracht: vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

6.2.2.
Raadsvoordracht: vaststellen van het Milieuverslag 2001

6.2.3.
Mondelinge beantwoording van door LSG schriftelijk gestelde vragen aan het Dagelijks Bestuur, inzake de aanleg van de keerlus van lijn zeven

7
Vanuit de Stadsdeelraad

7.1
Instructie Griffier

8
Sluiting

Beantwoording van schriftelijke vragen door het Dagelijks Bestuur
* beantwoording schriftelijke vragen van LSG over het Parkeerterrein Noorderhof, d.d. 9 janurai 2003
* beantwoording schriftelijke vragen van LSG over Nieuwbouw woningdifferentiatie, d.d. 20 januari 2003

* beantwoording schriftelijke vragen van LSG over de keerlus lijn 7 (zie ook agendapunt 6.2.3), d.d. 23 januari 2003

Gerelateerde bericht(en):
Schema Raad- en Commissievergaderingen

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering van de stadsdeelraad Slotermeer Amsterdam '
Lees ook