Provincie Drenthe


Komende GS- en PS-vergaderingen

Assen, 23 maart 1999
Persberichtnummer 99-068Mededelingen voor de pers

* GS-vergadering in week 13 is op maandagmiddag 29 maart. Na afloop worden - als er aanleiding toe is - persberichten gefaxt.
* Dinsdag 30 maart. Vergadering Provinciale Staten vanaf 10.00 uur; afscheid van de statenleden die niet terugkeren. Na de vergadering is er in de ontvangstzaal een lunchbijeenkomst. Vertegenwoordigers van de media zijn welkom. Hierbij uitgenodigd.
* Dinsdag 6 april is er geen vergadering van GS.
* Dinsdag 13 april. Vergadering PS vanaf 10.00 uur. Nieuwe statenleden worden geïnstalleerd. Na afloop lunchbijeenkomst en kennismaking met nieuwe statenleden. Vertegenwoordigers van de media zijn welkom. Hierbij uitgenodigd.

* Bestuursprogramma
Vrijdagavond 26 maart aanstaande na afloop van de besprekingen over het nieuwe bestuursprogramma is er in het provinciehuis een persconferentie. De resultaten van het overleg worden dan openbaar gemaakt en toegelicht. Ook de voortgang bij de onderhandelingen over een nieuw college komt aan de orde. De persconferentie in KAMER 019 zal niet vóór 19.30 uur beginnen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Agenda vergaderingen GS en PS Drenthe '
Lees ook