Gemeente Voorschoten


agenda van de welstandcommissievergadering op dinsdag 18 januari

In de fractiekamer (bij de poort) van het gemeentehuis.

15:00 uur Informeel overleg

1. SP 99545Burg. van der Haarplein, oprichten schoolgebouw; 15:00uur aanwezig de heer Van Reijzen, architect;

2. SP 99511Industrieweg 2, oprichten bedrijfsgebouw; 15:30uur aanwezig de heer Ebbinge, afd.ROVH;

3. SP....Rouboslaan 30, verbouw en uitbreiding bedrijfsgebouwen Innovam; aanwezig de heer Ebbinge, afd.ROVH.

4. SP....Schoolstraat-Treubstraat; advies KC nieuwbouw winkels met appartementen; aanwezig de heer Ebbinge, afd.ROVH.

16:00 uur Openbare vergadering

1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 6 december 1999;

2. BV 99571Louise de Colignylaan 13, vergroten woning; 16:00uur aanwezig de heer Franse, architect.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Deel: ' Agenda Welstandcommissie Voorschoten '
Lees ook