Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting* AGENDA Voltallige welstandcommissievergadering 15 november1999.


AGENDA Voltallige welstandcommissievergadering 15 november1999.

In de B&W-kamer van het gemeentehuis.

10:00 uur Informeel overleg
1. BV 99487 Beethovenlaan 10, vergroten schoolgebouw; 10: 15 uur aanwezig architect Van Reijzen.

11:00 uur Openbare vergadering
1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 25 oktober 1999; 2. SP 99446Veurseweg 94, oprichten woning met kantoor; 11:30 uur aanwezig dhr.Van Overveld en de aannemer;
3. BV 99489Donklaan 24, oprichten dakopbouw;
4. BV 99488Donklaan 22, oprichten dakopbouw;
5. BV 99539Koperwieklaan 12, uitbreiden woning; 6. BV 99492Havikserf 12, uitbreiden woning met serre; 7. SP 99...Hoek Papelaan-Rouboslaan, vergroten entree bedrijfsgebouw.

Overig
1. Bespreking wijzigingen en nadere uitwerking DSO Starrenburg II; 12:00 uur aanwezig mw Van der Wende en dhr. Van Dam; 2. Werkdocument reclamebeleid Voorschoten;
3. Selectie vijftal plannen Van der Hoevenpark.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda welstandcommissievergadering Voorschoten '
Lees ook