Gemeente Voorschoten


AGENDA Voltallige welstandcommissievergadering van maandag 6 maart 2000.

In de B&W-kamer van het gemeentehuis.

10:00 uur Informeel overleg
1. SP2000039Frederik Hendriklaan 59, vergroten woning; 10:15 uur aanwezig architect E. Franse;
2. SP .... Veurseweg 72-74;oprichten twee woningen;

11:00 uur Openbare vergadering
1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 14 februari 2000;

BV... Bonekruitstraat Voorhout, second opinion, oprichten tijdelijke, 2 klassige school;


Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda welstandcommissievergadering Voorschoten '
Lees ook