Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: woensdag 12 september 2001
Tijd: 20.15 uur
Plaats: Wijkcentrum de Waring
Soort vergadering: Vergadering wijkraad Folgeren en Fennepark

Agenda
De wijkraad Folgeren/Fennepark in oprichting vergadert in wijkcentrum De Waring, Excelsior 133. Eén van de agendapunten: uitbreiding van de basisscholen Het Anker en de Bolder.
Wie de vergadering wil bijwonen, belt James Smith: 0512-540846

Deel: ' Agenda wijkraad Folgeren en Fennepark Smallingerland '
Lees ook