Euronext Brussels

Persberichten - 26/09/2001

Agfa wil Autologic Information International Inc. overnemen.

Een uitgebreider productassortiment voor een breder grafisch cliënteel.

Mortsel, België en Thousand Oaks, CA (USA) 26 september 2001 Agfa-Gevaert N.V. (AGFB.BRU) en Autologic Information International, Inc. (NASDAQ: AIII) maakten bekend dat Agfa Corporation in Ridgefield Park NJ en Autologic een definitieve overeenkomst hebben ondertekend voor de overname door Agfa van Autologic uit Thousand Oaks, CA. Volgens de bepalingen van de overeenkomst zal een nieuw opgericht Agfa-filiaal intekenen op alle uitstaande aandelen van het gewoon aandelenkapitaal van Autologic. Daarbij wordt contant 7,127$ per aandeel geboden, zodat de hele transactie in cash geld op ongeveer 42.458.000$ kan worden geschat.

Autologic ontwerpt, produceert, verkoopt en ondersteunt computersystemen voor de elektronische drukwerkvoorbereiding. De onderneming heeft over de hele wereld zon 370 mensen in dienst en bezit volledig eigen filialen in acht landen, met daarnaast gespecialiseerde distributeurs in de rest van de wereld. De omzet tijdens het vorige boekjaar van Autologic, dat afliep op 3 november 2000, bedroeg 81 miljoen $.

De overname van Autologic kadert in Agfas strategie om geavanceerde digitale drukvoorbereidings- en productiesystemen te ontwikkelen en op de markt te brengen voor de publishing-gemeenschap en de drukkerijsector. Primair focust Agfas afdeling Graphic Systems daarmee op handelsdrukkerijen, kranten- en verpakkingsdrukkerijen, aldus Agfas CEO, Ludo Verhoeven. De klanten, producten en beschikbare resources bij Autologic passen perfect in die strategische doelstellingen.

Onze Raad van bestuur kwam tot het besluit dat de transactie fair is en in het belang van onze aandeelhouders, analyseerde William Shaw, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Autologic.

De computer-to-plate- (CtP) en computer-to-film-systemen (CtF) van Autologic genieten een uitstekende reputatie omwille van hun betrouwbaarheid en productiviteit, aldus Marc Elsermans, general manager van Agfas business group Graphic Systems. De onderneming heeft een trouwe klantenkring, vooral in Noord-Amerika, die complementair is met Agfas sterke aanwezigheid in Europa. Autologics nieuwste ontwikkelingen inzake software voor de productiewerkstroom en uitvoersystemen zorgen voor een interessante uitbreiding en aanvulling van Agfas eigen assortiment. Vooral Autologics klanten in de krantensector zullen geïnteresseerd zijn in Agfas uitgebreide aanbod aan systemen, met onder meer grafische film, analoge en digitale platen en proofingsystemen.

Het bod, dat naar verwacht tegen het einde van het jaar rond moet zijn, is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden. Het zal worden gevolgd door een fusie van het Agfa-filiaal met en in Autologic, op dezelfde basis en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het bod. Alle bestuurders en executive officers van Autologic, alsook de hoofdaandeelhouder van Autologic, Volt Information Sciences, Inc. (NYSE: VOL) hebben ermee ingestemd hun aandelen van de hand te doen en/of te stemmen voor de overname door Agfa.

Het bod zal ingaan zodra het indienen van de vereiste documenten bij de «Securities and Exchange Commission» rond is.

Dit persbericht heeft louter informatieve bedoelingen. Het heeft geen bindend karakter wat betreft de aankoop van aandelen van Autologic noch de waarde van een verzoek/aanbeveling overeenkomstig de regels en de bepalingen van de «Securities and Exchange Commission». Op het ogenbik dat het bod ingaat, zal Agfa bij de SEC een Schedule TO-aanbod indienen. Autologic van zijn kant zal via Schedule 14D-9 een verklaring van verzoek/aanbeveling uitbrengen. DIE DOCUMENTEN ZULLEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN EN HOUDERS VAN OBLIGATIES VAN AUTOLOGIC WORDT AANGERADEN DIE DOCUMENTEN ZORGVULDIG TE LEZEN (OP HET OGENBLIK DAT ZE BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT) ALVORENS EEN BESLISSING TE NEMEN MET BETREKKING TOT HET AANBOD. Houders van obligaties van Autologic zullen de documenten gratis kunnen bekomen en, na het indienen ervan bij de Securities and Exchange Commission, ook kunnen raadplegen en verkrijgen via www.sec.gov.

Over Agfa Corporation.

Agfa Corporation is het Amerikaanse filiaal van de Agfa-groep, die wereldwijd tot de toonaangevende ondernemingen gerekend wordt in de beeldopbouw. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen, voornamelijk voor de grafische sector, de medische radiografie, niet-destructief testen, micrografie en bioscoopproducties maar ook (fotografische) producten voor het grote publiek. Agfa heeft zijn hoofdkantoor in het Belgische Mortsel en biedt werk aan 22.000 mensen in 40 landen. De globale omzet voor 2000 lag op 5,26 miljard euro. In de Verenigde Staten heeft Agfa zijn zetel in Ridgefield Park, NJ. Er werken 4.000 mensen. Informatie over Agfa en zijn producten is te vinden op de site van de onderneming op het World Wide Web: www.agfa.com .

Over Autologic.

Autologic Information International (NASDAQ-symbool AIII ) ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt computersystemen voor de automatisering van bepaalde productiestappen in de drukwerkvoorbereiding. Hun producten zijn gericht op een doelgroep van handelsdrukkerijen, krantenuitgeverijen en huisdrukkerijen in ondernemingen. Autologic heeft kantoren en verdelers over de hele wereld. Voor meer informatie kunt u terecht op de web site van de onderneming op www.autologic.com .

Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen overeenkomstig de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met inbegrip van verklaringen met betrekking tot de verwachte voordelen van de overname van Autologic. Bovenstaande verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal risicos en onzekerheden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die in de bovenstaande verklaringen staan beschreven. De mate waarin Agfa in staat is bepaalde verwachte resultaten te behalen kan bij voorbeeld beïnvloed worden door prijsdruk vanwege de concurrentie, door de onmogelijkheid om Autologics activiteiten met succes te integreren, door het niet plaatsvinden van de transactie, vanwege bepaalde niet vervulde voorwaarden, door het niet aanbieden van hun aandelen of het niet instemmen van de aandeelhouders van Autologic met de overname, indien die instemming vereist is, door de onmogelijkheid van de gefuseerde ondernemingen om hun (top)personeel te behouden, door de gewijzigde economische context of groei van de industrie en door interne factoren, zoals het toezicht op de uitgaven.

Bron: Agfa
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Agfa wil Autologic Information International Inc. overnemen '
Lees ook