Vlaamse overheid

Vandaag heeft het Vlaams parlement de oprichting van het nieuwe Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) goedgekeurd. In de toekomst zal de inrichtende macht van een school die wil bouwen of verbouwen een subsidieaanvraag bij AGIOn moeten indienen.

Door de oprichting van AGIOn ontstaat er één centraal agentschap waarin alle activiteiten rond infrastructuur en subsidiëring voor het leerplicht- en het hoger onderwijs worden samengebracht. De bevoegdheid van AGIOn is dus net- en niveauoverschrijdend.

Het nieuwe agentschap zorgt onder andere voor de coördinatie van de publiek-private samenwerking (PPS) waarbij bouw en beheer van infrastructuur een partnership is tussen de overheid of de inrichtende machten en de private sector. AGIOn krijgt ook een informatieve rol. Het zal inrichtende machten adviseren, ondersteunen en begeleiden bij al wat met infrastructuur te maken heeft.

info : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten
- tel. (0475) 98 33 73 -
(02) 553.99.23 - fax. (02) 553 99 19
e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be


---

Deel: ' AGIOn centraal agentschap voor infrastructuur onderwijs '
Lees ook