Ingezonden persbericht

22 juli 2002

AGNES SNELLERS NIEUWE COMMISSARIS STEC HOLDING B.V.

Mevrouw A.D.C. Snellers is per 1 juli benoemd tot commissaris bij Stec Holding B.V., het moederbedrijf van Stec Groep B.V. (onderzoek en advies op het terrein van economische ontwikkeling en vastgoed) en Bureau Bob B.V. (detachering op economisch en planologisch terrein). Zij volgt de heer dr. J. Kremers op (oud-gouverneur Limburg en oud-topman Robeco Groep), die na vier jaar volgens rooster aftrad.

Agnes Snellers (45 jaar) is sinds 1995 directeur en medeoprichter van Transfer Solutions, een groeiend IT-bedrijf met negentig medewerkers te Leerdam. Daarvoor werkte zij in verschillende managementfuncties bij Oracle Nederland. Naast Transfer Solutions richtte ze ook diverse andere IT-bedrijven in België en Nederland op.

De Raad van Commissarissen van Stec Holding B.V. bestaat verder uit de heer mr. R.L.M. Mattheussens (oud-directievoorzitter Coberco) en de heer prof. dr. E. Wever (hoogleraar economische geografie Universiteit Utrecht). De directie bestaat uit de heer drs. D.J. (Duco) Bodewes en de heer drs. P.J.A. (Peter) van Geffen.

Stec Holding B.V. (veertig medewerkers) is gevestigd te Nijmegen en heeft twee werkmaatschappijen. De meest bekende werkmaatschappij is Stec Groep B.V., gespecialiseerd in onderzoek en advies op het terrein van economische ontwikkeling en vastgoed. Dit bedrijf, in 1996 opgericht, realiseert een gemiddelde omzetgroei van 40% per jaar. De Stec Groep werkt voor projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en woningcorporaties aan strategische marktstudies en concrete haalbaarheidsstudies. Verder adviseert het bureau ministeries, steden en provincies over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, kantoorontwikkeling, werving van bedrijven en economisch beleid. Ook adviseert de Stec Groep grote Nederlandse en buitenlandse ondernemingen bij locatiebeslissingen.

De tweede werkmaatschappij is Bureau Bob B.V. Dit bedrijf is begin 2001 in de markt gezet. Bureau Bob is gespecialiseerd in detachering en werving & selectie op economisch en planologisch terrein. Opdrachtgevers zijn met name lokale, regionale en landelijke overheden, kamers van koophandel en onderzoeksbureaus. Dit jaar koerst Bureau Bob af op 35% omzetgroei.

/////

Deel: ' Agnes Snellers nieuwe commissaris Stec Holding B.V '
Lees ook