Persbericht

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Noord-Brabant, de PNEM, de ZLTO, Interpolis, Groen Management en het Projectbureau Energie 2050.

Agrariërs vervangen straks asbest door zonne-energie

BRABANTS PROJECT 'HAAL MEER UIT JE DAK' VAN START

Tilburg/Den Bosch, 24 september 1999 - Ruim vijftig bedrijven en brancheorganisaties op het terrein van asbestsanering, dakbedekking en zonne-energie ontvangen eerdaags een mailing, waarin zij worden uitgenodigd te participeren in het Brabantse project 'Haal meer uit je dak'. Dit project is erop gericht om agrarische ondernemers te stimuleren de asbesthoudende daken van hun bedrijfsgebouwen vanaf volgend jaar te vervangen door daken met zonne-energiesystemen.

Het Projectbureau Energie 2050 uit Den Bosch fungeert als aanjager van dit grootschalige en ambitieuze plan. Partners in het project zijn: de provincie Noord-Brabant, energieleverancier PNEM, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw-organisatie ZLTO, verzekeraar Interpolis en Groen Management (het groenfonds van de Rabobank/Robeco Groep).

Het Projectbureau Energie 2050 - een initiatief van de provincie en de PNEM -zoekt op dit moment dus bedrijven die actief willen participeren. Asbest-

verwijderaars/-verwerkers, fabrikanten van dakbedekkingen alsmede leveranciers/installateurs van zonne-energiesystemen worden benaderd om twee consortia te vormen ('Asbest' en 'Nieuw dak met zonne-energie'). Uitgangspunt daarbij is dat het voor de agrariërs financieel aantrekkelijk moet zijn om mee te doen. Eind oktober verwacht het Projectbureau de reacties van geïnteresseerde participanten verzameld te hebben.

Mes snijdt aan twee kanten

Milieugedeputeerde drs. L. Verheijen van de provincie Noord-Brabant propageert de plannen van harte. "Het mes snijdt aan twee kanten", zegt hij. "Het asbest moet vroeg of laat toch worden opgeruimd en waarom zouden we dan niet meteen van de gelegenheid gebruik maken om het nieuwe dak geschikt te maken voor een milieuvriendelijke vorm van energie-opwekking?"

Ook voorzitter A. Vermeer van de ZLTO is overtuigd van het nuttig effect van het project. "Door beide zaken te combineren wordt de totale investering voor de agrarische ondernemer lager", zo stelt hij. "Voorwaarde is wel dat er sprake is van een zeker productievolume, zodat de kosten binnen de perken blijven en het project financieel haalbaar wordt voor de individuele boer. En uiteraard moeten we niet alles in één keer willen. Elke agrarische ondernemer moet zelf het meest geschikte moment uitkiezen. De operatie kan het beste plaatsvinden als een dak technisch is afgeschreven of als er wordt gerenoveerd."

Verheijen meent dat dit moment voor veel agrariërs niet ver weg is: "Onder invloed van de recent aangekondigde overheidsmaatregelen voor met name de veehouderij zullen de bedrijven die worden voortgezet ook moeten groeien. Dan zijn nieuwbouw, uitbreiding en renovatie dus volop aan de orde."

Duurzame energie-opwekking

Zowel Verheijen als Vermeer is optimistisch over de kans van slagen van 'Haal meer uit je dak', een project dat zeker niet alleen uit idealistisch oogpunt van groot belang wordt geacht. Volgens de ZLTO-voorzitter begint zijn achterban steeds meer de noodzaak van duurzame energie-opwekking in te zien. "Het moet natuurlijk wel in de bedrijfsvoering passen, maar ik geloof er absoluut in dat elk agrarisch bedrijf van enige omvang op den duur in staat zal zijn in zijn eigen energiebehoefte te voorzien. Onze leden onderschrijven het belang van duurzame energie volledig, maar ze investeren daar natuurlijk alleen maar in als ze er voldoende bedrijfseconomisch perspectief in zien. Over dat dode punt moeten we als het ware heen, dan komt er vanzelf een beweging op gang. Ik ben ervan overtuigd dat dit project zo'n gangmaker zal blijken te zijn."

Aantrekkelijk

Op de vraag of de agrarische ondernemer in Brabant, gekweld als hij is door een heel scala aan problemen, nog wel oren heeft naar een ambitieus plan als dit, zegt provinciebestuurder Verheijen: "Het is geen verplichting om mee te doen; ze mógen meedoen. Het is de intentie van de vijf initiatiefnemers en de participanten in dit project om dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ik heb daar vertrouwen in. Als ik kijk naar de succesvolle aanpak van de problematiek rond het zogeheten zwerfasbest, dan moet ook dit lukken. Natuurlijk heeft het project een aanlooptijd nodig. Maar als het eenmaal op gang is..."

"Wilt u getallen horen? Ik zou tevreden zijn als drie- tot vierhonderd Brabantse bedrijven op jaarbasis hun asbestdaken zouden vervangen door duurzame daken." Vermeer waagt zich liever niet aan een cijfermatige voorspelling, maar ontleent voldoende optimisme aan de ondernemende instelling van de agrariër. "Als het financieel interessant is en technisch goed realiseerbaar, dan zullen onze leden zeker belangstelling tonen. Ik zou ze in elk geval op willen roepen om dit project positief te benaderen. Sta open voor dit soort nieuwe ontwikkelingen en kijk serieus wat je ermee kunt doen. Dan hou je de dingen in eigen hand, in plaats van dat ze je overkomen."

Voor nadere informatie:

Interpolis Provincie Noord-Brabant,

Marco Simmers René van den Heuvel

Telefoon (013) 462 39 12 Telefoon (073) 681 21 12

Inschrijfadres voor geïnteresseerde bedrijven:

Projectbureau Energie 2050, Postbus 152, 5201 AD 's Hertogenbosch

Telefoon (073) 614 99 55

Marco Simmers

Persvoorlichter/woordvoerder Interpolis

Telefoon (013) 462 39 12

Deel: ' Agrariërs vervangen asbest door zonne-energie '
Lees ook