Productschap Zuivel

Lto.jpg (25608 bytes)

P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773,2502 LT Den Haag Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag Bankrekening :35.76.06.760 Telefoon : 070-3382700 Fax :070 3382811

Agrarisch bedrijfsleven dient miljoenenclaim in

Bayer aansprakelijk gesteld voor schade door besmet IBR-vaccin

Het agrarisch bedrijfsleven heeft de Duitse farmaceutische bedrijven Bayer en Hoechst officieel aansprakelijk gesteld voor de schade, die is ontstaan na het gebruik van een, naar later is gebleken, besmet vaccin tegen koeiengriep (IBR). Een groot deel van de toegediende entstof was verontreinigd met het BVD-virus. Als gevolg hiervan deden zich op tal van bedrijven ziekteverschijnselen voor die met BVD is verband kunnen worden gebracht en gingen er koeien dood.

De schadeclaim loopt in de tientallen miljoenen. Voor hoeveel Bayer in totaal aansprakelijk wordt gesteld, willen de betrokken organisaties niet bekend maken. Het chemieconcern heeft zes weken om op de claim te reageren.

Voorop in de claim staat de schade die op rundveebedrijven is geleden. Bij Bayer zijn een vijftal dossiers ingediend, waarvan volgens de indieners vaststaat dat het besmette vaccin heeft geleid tot acute BVD-ziekteverschijnselen (Bovine Virus Diarree). Naast diarree ging het om uierontsteking en problemen met vruchtbaarheid, terwijl soms ook de melkproduktie omlaag ging. Bovendien zijn in de loop van dit jaar op diverse BVD-virus vrije bedrijven kalveren geboren, die het BVD-virus dragen en verspreiden. Het bedrijfsleven is er van overtuigd dat deze zgn. virusdragers een direct gevolg zijn van de besmette enting. Het opsporen en verwijderen van virusdragers van de bedrijven is extreem duur en een onderdeel van de claim. De claim omvat voorts de schade die een reeks bij de zgn. IBR-affaire betrokken organisaties heeft geleden. Naast LTO-Nederland zijn dit de Gezondheidsdienst voor Dieren, de Stichting IBR/BVD Schade, de KNMvD (dierenartsen), de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO), het productschap voor Vee en Vlees en het Productschap Zuivel.

Het verband tussen de IBR-entingen en gezondheidsproblemen bij de runderen op deze geënte bedrijven staat voor de betrokken organisaties vast. Een groep internationale experts gaf enkele maanden geleden in een rapport al aan, dat niet valt uit te sluiten dat de entingen met besmet vaccin kunnen leiden tot ziekteverschijnselen. Bij de Stichting IBR/BVD Schade van LTO-Nederland hebben zich na IBR-entingen ruim 7000 veehouders gemeld, die problemen en klachten hadden met de gezondheid van hun rundvee. Hoeveel schade alle betrokken rundveebedrijven hebben geleden, is nog niet precies bekend. Omdat over het vervolg van de entcampagne nog geen duidelijkheid bestaat, is de omvang van de schade van de betrokken organisaties nog evenmin exact te bepalen. Bovendien loopt de schade nog dagelijks op.

In 1998 is vrijwel de hele Nederlandse rundveestapel twee keer geënt tegen koeiengriep (IBR). In de loop van dit voorjaar werd duidelijk dat minstens een derde van de gebruikte 3,4 miljoen entdoseringen in meer of mindere mate was besmet met BVD-virus. Dit voorjaar werd het verplichte entprogramma opgeschort. Als hervatting van dit programma nog langer wordt uitgesteld of helemaal wordt gestopt, zijn alle inspanningen en kosten van de afgelopen jaren om de Nederlandse rundveestapel IBR-vrij te maken tevergeefs geweest. Onder meer alle kosten van de uitgevoerde entingen moeten daarom als schade worden aangemerkt.

Begin dit jaar deden zich op twaalf rundveebedrijven zeer ernstige gezondheidsproblemen bij koeien voor, nadat tegen IBR was geënt. Na onderzoek bleek het te gaan om een besmetting , die was veroorzaakt door een zeer agressieve vorm van BVD, die in één partij vaccin zat. Deze agressieve tak was nog niet eerder in Nederland was geconstateerd. In overleg met de veehouders zijn van elf van de twaalf bedrijven alle dieren afgevoerd. Bayer heeft zich toen verantwoordelijk gesteld voor deze schade en het merendeel ervan inmiddels vergoed.

Datum


17 november 1999

Nummer


LJLU.99.0026 P99

Informatie


J.R. Luiten (070-3382721)

Deel: ' Agrarisch bedrijfsleven dient miljoenenclaim in '
Lees ook