Ingezonden persbericht

Betreft de nieuwe situatie over het ontstaan van de mkz in Nederland.

In de T.V. Uitzending van Nova op donderdag 2 augustus is een totaal nieuw beeld ontstaan over de rol van de overheid met betrekking tot de mkz crisis In deze uitzending van Nova werd duidelijk dat het ministerie een dag na het uitbreken van mkz in Engeland op de hoogte werd gesteld van het transport met kalveren vanuit Ierland. Toen deze dieren nog op de Noordzee zaten was op het ministerie al bekend dat dit transport onderweg was. Het ministerie verleende toestemming om de kalveren naar Nederland te vervoeren.Hierin zit namelijk de cruciale fout. Volgens de regels van de EEG was dit toegestaan want er was voor dit transport geen vervoersverbod. Maar deze regels hadden nooit toegepast mogen worden op een dierziekte die een incubatietijd heeft van 21 dagen. Het was op dat moment niet bekend of er contacten waren geweest tussen Engeland en Ierland. De enige juiste beslissing in deze situatie was geweest dat de kalveren bij aankomst in Frankrijk direct in quarantaine werden gezet tot de incubatietijd ruim verstreken was. Deze beslissing had heel veel leed kunnen voorkomen. De door de minister en LTO gedane uitspraken over de misstanden in deze sector zijn dan volstrekt misplaatst. Het blijkt dat de sector vanaf de eerste minuut duidelijk is geweest en hun verantwoording hebben genomen.

Standpunten Nederlands Agrarisch Belang:

-Totale rehabilitatie van de importeurs, zowel door de minister van landbouw als ook door de LTO.
-Direct terug draaien van alle regels die de minister ons heeft opgelegd tijdens en na de mkz crisis.
-Alle kortingen die zijn toegepast op de uitbetaling van mkz vergoedingen van tafel.
-Schadeloosstelling van bedrijven in het mkz gebied die niet voor de huidige vergoedingen in aanmerking komen. ( toerisme, midden en kleinbedrijf, transportsector,enz.)

Er is door onze minister van landbouw altijd gezegd dat we in een oorlogs situatie verkeerden. Uit deze nieuwe gegevens blijkt dat we de oorlog in Nederland niet hebben gewonnen, maar op de Noordzee al verloren.

Han van 't Hof
0610-842884

Deel: ' Agrarisch Belang wil rehabilitatie importeurs in mkz-kwestie '
Lees ook