Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Een boerenlunch, of een Agenda 2000 lunch?

,,Kalden, kom naar beneden, joh. Lekker lunchen!'' NAJK-voorzitter Monique Veraart en een kleine 100 boeren nodigden 22 februari een aantal ambtenaren aan de NAJK- lunchtafel. De meeste ambtenaren lieten het zich graag smaken. Maar wat aten zij, een boerenlunch of een Agenda 2000 lunch?

,,Overheerlijke boerenkaas, echte boter en verse bolletjes, of kiest u voor de Agenda 2000 lunch met groene broodjes, blauwe kaas met groeihormonen en andere kwalijke toevoegingen?'' Frits Houtman van het ministerie van Financiën hoeft niet lang over zijn keuze na te denken. ,,Ik hou wel van blauwe kazen maar dan wel uit Frankrijk'', zegt hij en schielijk kruipt hij achter de tafel met de boerenlunch. ,,U heeft dan nog wel wat uit te leggen aan minister Zalm'', houdt Monique hem voor. Houtman heeft echter zoveel vertrouwen in de creativiteit van de Nederlandse boeren dat hij ze ook in staat acht een verantwoord product te produceren als de inkomenstoeslagen van Agenda 2000 geleidelijk worden afgebouwd, meent hij. Volgens hem is de consument best bereid iets meer te betalen voor kwaliteit. Hem smaakt het in ieder geval goed en daarom kiest hij voor het duurdere broodje.

Bij het ministerie van Buitenlandse zaken hebben ze minder trek. Twee vertegenwoordigers nemen een petitie aan maar besluiten ondanks de vriendelijke uitnodiging niet aan de lunchtafel plaats te nemen. Aandringen is niet nodig bij directeur-generaal Chris Kalden van het ministerie van Landbouw. Hij luncht graag en zeker als er gedekt is met een boerenproducten. ,,Ook met Agenda 2000 is het mogelijk in de toekomst te blijven genieten van een boerenluch'', meent hij. ,,Door nog beter gebruik te maken van de kennis en kunde die de Nederlandse landbouw rijk is, kunnen boeren gezond eten blijven produceren én concurreren op de wereldmarkt.'' VVD-er Hendrik Klein Molenkamp en PvdA-er Harm-Evert Waalkens sloten zich bij die mening aan. De kamerleden Jaap de Hoop- Scheffer (CDA), Agnes van Aardenne (CDA), Marijke Vos (Groen Links) en Remi Poppe (SP) hadden echter grote zorgen om het voortbestaan van het gezinsbedrijf. Het idee van productiebeheersing en 'genoeg is beter' viel bij hen in vruchtbare aarde. ,,Liberalisering zorgt ervoor dat boeren elkaar kapot concurreren'', meent Poppe. ,,Ik kies voor een plakje kaas waar de mensen die het geproduceerd hebben ook van kunnen leven.''

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Agrarisch Jongeren Kontakt trakteerde op boerenlunch '
Lees ook