Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Nieuwe waarderingsvoorstellen bij bedrijfsovername

De waarde van grond zal bij overname 60 procent van de vrije waarde bedragen. Productierechten kunnen worden overgeheveld naar de opvolger tegen nihile waarde. Daarnaast geldt er een kwijtscheldingsregeling van 25 procent. Deze voorstellen doet het ministerie van Financiën in een conceptbesluit van eind december. Het NAJK stelt het op prijs dat Financiën nu voor het eerst zelf mogelijkheden aandraagt, maar gaat niet accoord met de voorstellen. De wijze van waardering van grond zoals het ministerie die voorstelt, levert een hogere waarde op dan de vroegere verpachte waarde. Ook stijgt de waarde mee met de grondprijs.

Met de stijgende grondprijzen in het vooruitzicht is dit nadelig. Het NAJK streeft daarom naar overname tegen rentabiliteitswaarde. De rentabiliteitswaarde houdt rekening met de rendementen in de verschillende sectoren. Vooral voor de akkerbouw die met lage rendementen kampt, is dat van belang. Daarnaast meent het NAJK dat de waarderingsmethode van financiën onduidelijkheid geeft binnen de familie. De verpachte waarde als objectief vastgestelde waarde voor grond was algemeen aanvaard. Nu wordt de verpachte waarde vervangen door een hogere waarde. De waarde van grond in de overnamesom wordt hiermee onduidelijk en bemoeilijkt het overleg met ouders en broers en zussen. Op het moment stellen jonge boeren de bedrijfsovername uit. Het NAJK dringt er bij het ministerie van Financiën op aan om gezamenlijk snel tot een goede regeling te komen zodat jonge boeren verder kunnen. Dertig december heeft het NAJK de nieuwe waarderingsvoorstellen met het ministerie van Financiën besproken.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Agrarische Jongeren tegen voorstellen bedrijfsovername '
Lees ook