Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Wat is de coöperatie waard?

De bestaande coöperaties zijn conservatief en werken jonge innovatieve ondernemers vaak tegen in plaats van mee. Willen coöperaties in de toekomst blijven bestaan, dan zullen ze veel vernieuwing moeten ondergaan, meenden de jongeren op de landelijke NAJK-dag.

Wat is de coöperatie waard? Die vraag stond op 27 februari centraal. Gezien het grote aantal telersverenigingen in de bloemen- en groenteteelt dat zich van de veiling afkeert en zelf de afzet voor haar rekening neemt, lijkt de coöperatie nog maar van weinig waarde. In de melkveehouderij en akkerbouw krijgen coöperaties een steeds grotere omvang wat de communicatie met de achterban bemoeilijkt. Leden hebben niet meer het gevoel 'dit is onze coöperatie', merkte NAJK-voorzitter Monique Veraart op een vergadering van bietenverwerker Cosun. ,,De kloof tussen directie en bestuur aan de ene kant en de coöperatieleden aan de andere kant groeit.''

Afscheid
Het antwoord op de vraag lijkt negatief uit te vallen. Toch heeft de coöperatie wel degelijk waarde, betoogde Herman Wijffels. ,,Soms wordt er te makkelijk afscheid genomen van de coöperatie. Je kunt je als individu wel een tijdje standhouden maar denk niet dat je tot in lengte van dagen een uniek product hebt. Over tien jaar is de hele markt gesegmenteerd en valt je eigen product minder op. Op de langere termijn kun je baat hebben bij de schaalvoordelen op het gebied van koeling en transport en de afzetmogelijkheden die een veiling je kan bieden.''

Producenten hebben er belang bij om gezamenlijk te zorgen voor gegararandeerde afzetmogelijkheden voor hun producten. Wat dat betreft geldt 'samen sterk' nog steeds, benadrukt Wijffels. ,,Op de vrije markt is de afzet tegen een gegarandeerde prijs niet meer vanzelfsprekend. De Europese overheid trekt zich uit de markt terug. De organisatie van je afzet wordt daarom steeds belangrijker. Lukraak produceren en wachten welke koopman er langs kom, kan niet meer. Een ondernemer die een stabiele afzet van zijn product voor de lange termijn kan garanderen met een lidmaatschap van een coöperatie, kan rekenen op extra financieringscapaciteit van de bank.'' Anoniem Maar om leden te behouden is vernieuwing binnen de coöperaties een vereiste, vindt Wijffels. Van anonieme marktplaats moet de coöperatie veranderen in een bemiddelingsorganisatie tussen de schakels in de keten. Wijffels: ,,Het gaat erom dat de schakels in de keten elkaar respecteren en zien als partners. Het is niet de bedoeling dat agrarische ondernemers zich door Albert Heyn laten vertellen wat ze moeten doen. De coperatie kan bij de realisatie van de juiste verhoudingen binnen de keten een belangrijke rol spelen.''

VTN en tuinbouwjongeren in gesprek
Op de landelijke NAJK-dag hebben jonge groententelers van het NAJK en Jon van Staalduinen, voorzitter van de Verenigde Tuinbouwveilingen Nederland (VTN) verklaart met elkaar in gesprek te willen over de oprichting en invulling van een jongerenraad. ,,In het verleden hebben we te weinig met de leden gecommuniceerd en dat willen we goedmaken'', zei Jon van Staalduinen. ,,Een jongerenraad kan het jongerengeluid een stem geven. Dat is van belang voor onze onderneming. Zij vormen immers de toekomst. Ik ben daarom blij dat het initiatief voor een jongerenraad van de jongeren zelf komt.'' Robert van Bergenhenegouwen, voorzitter van de HAJK-werkgroep glastuinbouw, hoopt dat een jongerenraad de afstand tussen leden en het bestuur kan verkleinen. Onafhankelijkheid en behoud van de innovatieve kracht van jongeren, stelt hij als voorwaarden bij de oprichting van een jongerenraad.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Agrarische jongeren willen innovatievere coöperaties '
Lees ook