Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

De interesses van agrarische jongeren

Agrarische jongeren zijn met name geïnteresseerd in vakkennis over en op het bedrijf. Onderwerpen als natuur, recreatie en biologische voeding staan veel minder in de belangstelling van de agrarische jongeren. Dat blijkt uit de communicatie en marktverkenning die het fonds Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit in opdracht van het NAJK heeft uitgevoerd. Volgens de onderzoekers vullen bedrijfsopvolgers ondernemerschap nog sterk productiegericht in. Financiële kennis, informatie over dierenwelzijn en milieu en marktgericht produceren worden hoog ingeschat. Hoewel natuur, recreatie en biologische voeding alternatieve inkomstenbronnen voor agrariërs kunnen zijn, is de interesse daarvoor bij jongeren klein. Opvallend is dat partners van bedrijfsopvolgers het imago van de landbouw bij de gemiddelde Nederlander minder rooskleurig inschatten dan de bedrijfsopvolgers zelf. Volgens prof. dr. Cees van Woerkum zou dit te wijten kunnen zijn aan het feit dat partners meer contact hebben met de buitenwereld en meer afstand van de landbouw kunnen nemen.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Agrarische jongeren zijn vooral in vakkennis geinteresseerd '
Lees ook