Provincie Overijssel

Agrarische pioniers in de zorg

Toen Sjanne Meyerink zeven jaar geleden aan een zorgboerderij wilde beginnen, moest ze iedereen uitleggen wat ze bedoelde. Sindsdien is er veel veranderd. Meyerinks boerderij draait inmiddels op eigen kracht. Het maandblad Provincies.nl gaat in op hun loopbaan en de kansen voor nieuwe zorgboeren.

Je hebt zorgboeren en hulpboeren. Zorgboeren zijn mensen zoals Meyerink (42) en haar man, Joseph Asbreuk (45). In ?83 trouwen ze, vier jaar later worden ze zakelijk partners op de boerderij in het buitengebied van Haaksbergen. Samen willen ze het gemengde bedrijf dat Asbreuk van zijn ouders overnam, omvormen tot een ?gesloten varkenshouderij?, waar varkens van de fok tot de slacht verblijven.

Koers
In ?95 leest Meyerink in de krant over mensen die meehelpen op een boerderij. Het verandert de koers. ?Ik zag dat als een kans om iets voor mezelf te gaan doen, binnen ons bedrijf. Bovendien had ik lang in de zorg gewerkt. Dat sloot mooi aan.?

Zorginstellingen, de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie provincie raken enthousiast bij het aanhoren van het verhaal. ?Alleen?, zegt Meyerink, ?was er geen geld. En Joseph en ik hadden van tevoren gezegd: we willen het graag doen, maar er moet een reele vergoeding tegenover staan.?

Na een hoop pionierswerk beginnen de twee aan het avontuur. Eerst met een client, toen een tweede erbij en zo verder. De ?hulpboeren? zijn verstandelijk gehandicapten die de dagprijs (momenteel 40 euro) kunnen betalen, doordat ze over een persoonsgebonden budget beschikken.

Verleiden
Voor dagactiviteitencentra blijkt het niet al te ingewikkeld om zorg uit te besteden aan de boerderij. Zorginstellingen zijn minder makkelijk te verleiden, maar gaan na een ?overbruggingssubsidie? van de provincie ook overstag.

Sinds 1999 heeft de provincie Overijssel de ontwikkeling van zorgboerderijen voor ongeveer een half miljoen euro gesteund. De zorgboeren krijgen ook indirecte hulp, via Stimuland, een stichting die plattelandsontwikkeling stimuleert. Dertig zorgboerderijen telt de provincie inmiddels. Tien zijn er in voorbereiding.

?Maar je kan als provincie niet blijven financieren?, zegt beleidsmedewerker Miep Beaufort. ?Statenfracties hebben zorgboerderijen wel in het verkiezingsprogram staan, maar daar staat nog geen cent tegenover.?

Zo vreemd is dat volgens Beaufort niet: de provincie is er om nieuwe vormen in de zorg te stimuleren, juist in de eerste fase. En daar zou het bij moeten blijven. ?Maar de inbedding stagneert, omdat regelgeving en financiering achterwege blijven.?

?Voor politiek Den Haag en Sport en Zorgverzekeraars Nederland ligt hier een taak. ?Deze vorm van zorg sluit namelijk aan bij de vraag en brengt verlcihting in de zorgsector.?

Agrarische pioniers in de zorg

'Kunst van het verzamelen' in Nijenhuis

Laatste kans op subsidie sanering sabestwegen

Skybox in varkensstal

© 26-03-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Agrarische pioniers uit Overijssel in de zorg '
Lees ook