PERSBERICHT, 27-01-00

AgriHolland inventariseert E-commerce in agrarische sector

AgriHolland, een onafhankelijke internetsite voor de agribusiness, heeft de mogelijkheden van e-commerce in de agrarische sector verkend. Samen met bedrijven, productschappen en andere organisaties wordt een beeld geschetst van de
toepassingsmogelijkheden. Het overzicht wordt vandaag gepubliceerd op internet.

Vanaf 1996 is wereldwijd de aandacht voor E Commerce enorm toegenomen. Ook door het agrarische bedrijfsleven wordt er steeds meer electronisch gehandeld. Bij de verkoop en aankoop van tuinbouwproducten zijn al verschillende toepassingen operationeel. Ook de handel met de uiteindelijke consument krijgt meer bekendheid, en het aantal online winkels groeit.

Er worden verschillende toepassingsmogelijkheden in het gebruik van ECommerce in de agrarische keten
onderscheiden. Er zijn electronische marktplaatsen waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht door een onafhankelijke partij. En er zijn organisaties die uitsluitend hun eigen producten aanbieden op een Internetpagina en hierbij de mogelijkheid bieden meteen te kopen.

In het dossier ECommerce geeft AgriHolland een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de handel op internet, met veel voorbeelden. Het dossier omvat een aantal artikelen die speciaal voor AgriHolland zijn geschreven door Internetspecialisten, product- en bedrijfschappen en mensen uit de praktijk. Tezamen met links naar voorbeelden en demonstraties, instellingen en andere organisaties geeft dit een vrij compleet beeld over de mogelijkheden en het gebruik van E-Commerce in de agri-keten. Het dossier zal regelmatig worden aangevuld met actueel nieuws en thema- artikelen over e-commerce in de agri-sector. U vindt het dossier op http://www.agriholland.nl/dossiers/ecommerce/ecommerce.html

Het dossier is logisch opgebouwd en bevat onder andere de volgende onderwerpen:
Veel gestelde vragen (FAQ’s), Standpunten van invloedrijke organisaties, Juridische aspecten, Stappenplannen, Voorbeelden, Buitenland, Discussie, Actueel nieuws.

Deel: ' AgriHolland inventariseert E-commerce in agrarische sector '
Lees ook