ENECO

COMMUNICATIE / PERSBERICHTEN

AgroEnergy en ENECO Energie breiden samenwerking uit.

AgroEnergy en ENECO Energie hebben bekendgemaakt dat de in 2001 gestarte samenwerking op het gebied van gasinkoop voor levering aan de Nederlandse agrarische sector wordt uitgebreid met het gezamenlijk inkopen van elektriciteit. De samenwerking is daarnaast verlengd tot april 2005. Uitgangspunt van de meerjarige samenwerking is om aan de gebruikers van de energie optimale diensten te bieden. Naast een goede prijs en een voor de klant inzichtelijke administratieve afhandeling biedt het samenwerkingsverband ondersteuning bij het onder controle houden van het energieverbruik met energiemanagementdiensten. ENECO Energie is de preferred supplier van AgroEnergy voor deze diensten (ENECO Energie Beheer Systeem en ENECO Energiemonitoring). Daarnaast kan de opgedane kennis en ervaring door het samenwerkingsverband worden ingezet bij de voorbereidingen voor de laatste fase afnemers die vrijkomt.

AgroEnergy en ENECO Energie continueren de samenwerking bij de inkoop van gas voor de in AgroEnergy deelnemende agrariërs. Het samenwerkingsverband is markt- leider voor de levering van gas aan de land- en tuinbouwbedrijven die op dit moment reeds vrij zijn om hun gasleverancier te kiezen. Door de bundeling van de vraag bij dit grootste gasinkoopcontract van Nederland kunnen aan de deelnemers gunstige contractvoorwaarden voor de afname van gas geboden worden. Voor de komende contractperiode (2003) kunnen vrije agrariërs die nog wensen deel te nemen aan AgroEnergy zich tot uiterlijk 1 juli inschrijven.
Ook bij de inkoop van elektriciteit zullen AgroEnergy en ENECO Energie intensiever gaan samenwerken om de deelnemende tuinbouwbedrijven goede leveringscontracten te kunnen bieden. AgroEnergy gaat de benodigde elektriciteit niet meer bij, maar samen met ENECO Energie inkopen om tot een aantrekkelijk afnameprofiel te komen.

De partners willen met de verlenging van de samenwerking de goede positie die is verkregen in de sector verder uitbouwen en met de opgedane ervaring een bijdrage leveren aan de laatste fase van de liberalisering van de energiemarkt. Dit zijn de agrarische bedrijven die nu nog geen vrije keus van energieleverancier hebben. Deze afnemers dienen tijdig te worden voorbereid op de liberalisering. AgroEnergy en ENECO Energie zullen al vroeg starten met de uitdaging om grote aantallen meetinstallaties aan te passen. Ook speelt de combinatie in op andere zaken die tijdens de liberalisering aan de orde zijn, zoals het switchen, gebruik van protocollen en het verkrijgen van meetdata.

AgroEnergy is het loket voor alle energiezaken voor de agrarische sector en biedt goede contractvoorwaarden door de bundeling van de vraag naar gas en elektriciteit. AgroEnergy is onafhankelijk en ondersteunt de tuinbouwsector op het gebied van de energieliberalisering.
ENECO Energie heeft een sterke positie in de energielevering aan de tuinbouwsector, door de samenwerking met AgroEnergy en door het bieden van scherpe prijzen. ENECO Energie biedt zekerheid en vertrouwen; als specialist kent ze de bedrijfstak.

Deel: ' AgroEnergy en ENECO Energie breiden samenwerking uit '
Lees ook