Agrosensi lost wereldvoedselprobleem van 2050 nu al op


Duurzame meeropbrengst in de landbouw

WAALWIJK / biovakbeurs ZWOLLE, 20130116 -- Het jonge bedrijf Agrosensi uit Waalwijk introduceert een nieuwe reeks producten die de wereldvoedselproblemen van nu tot 2050 oplossen. In een onderzoek, in 2012 in de maïsteelt, is een meeropbrengst van 35% zetmeel vastgesteld. Productgoedkeuring is gerealiseerd voor gebruik in de conventionele en biologische landbouw binnen de EU.

Praktijk

Het gebruik van de nieuwe middelen in de praktijk van alledag is eenvoudig. Dit gebeurt door enkele malen aanbrengen op de gewassen, door middel van besproeing of begieting. Het kan worden gemengd met meststoffen en gewasbescherming, zodat geen extra werk nodig is. De kosten per hectare bedragen slechts enkele tientallen Euro's per keer. Afgezet tegen de meeropbrengst zijn deze kosten vrijwel verwaarloosbaar.

Toekomst van de landbouw

Door verstedelijking en verzilting vindt jaarlijks een afname plaats van goede landbouwgronden. Ruim 1 miljoen hectare wereldwijd gaat per jaar verloren. Door de toename van de bevolking tot 9 miljard mensen in 2050 is er een stijging nodig van de productie per hectare. Een schatting van de Landbouw Universiteit van Wageningen is 50% meeropbrengst per hectare in 2050. Nu, in 2012 - 2013 is een meeropbrengst van 35% tot 45% reeds mogelijk. Honger is niet meer nodig.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de producten is geheel in eigen beheer gerealiseerd. Acht jaar onderzoek heeft als gevolg dat er nu een bedrijf staat met enorme potentie, ook voor export. Nederland staat in de wereld bekend als een land met een lange en degelijke historie als het gaat om agrarische producten. In de ontwikkeling is er ook oog geweest voor de huidige milieuproblematiek. Het product is geheel natuurlijk en absoluut onschadelijk voor mens en milieu. Door samen te werken met diverse landbouwkundige en bedrijfslaboratoria zoals BLGG, Altic, Novacropcontrol en KWS  is een gedegen onderzoek samengesteld.

Introductie

De introductie van deze producten vindt plaats op de Biovakbeurs in Zwolle op 23 en 24 januari 2013, waar ook gratis proefproducten worden uitgereikt. Men kan deze producten dan zelf ervaren op een breed scala van gewassen in land- en tuinbouw en op de vensterbank thuis.

Download onderzoek in PDF-formaat


Deel: ' Agrosensi lost wereldvoedselprobleem van 2050 nu al op '
Lees ook