Koninklijke Ahold


Sparen onverminderd populair
AH Geldzaken breidt diensten uit met AH Kinderspaarrekening

Sparen is populair. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het NIPO dat in opdracht van Albert Heijn is uitgevoerd onder Nederlandse huishoudens met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Maar liefst 82% van de Nederlandse huishoudens met kinderen heeft in 2002 geld apart gezet. Uit het onderzoek blijkt dat dit jaar zelfs nog meer mensen van plan zijn te sparen. In veel huishoudens wordt apart gespaard voor de kinderen. Niet alleen de ouders, maar ook andere familieleden als opa's en oma's doen een duit in het zakje. AH Geldzaken speelt in op deze spaarbehoeften met de introductie van de AH Kinderspaarrekening. Ouders en grootouders kunnen op deze rekening gemakkelijk en ongemerkt sparen voor hun kind of kleinkind. Klanten die het spaartegoed minimaal vijf jaar laten staan, ontvangen naast het normale rentepercentage een extra bonusrente van 3%.

Trends in sparen
Ten opzichte van 2002 zijn in 2003 meer mensen van plan te gaan sparen. Men geeft aan dit jaar meer geld opzij te zetten. Bijna de helft van de ondervraagden die aangeven dit jaar meer te gaan sparen, doet dat omdat zij het nu belangrijker vinden om te gaan sparen. Van de huishoudens die in 2002 niet spaarden, geeft 30% aan dat dit jaar wel van plan te zijn.

In 2002 werd door minder mensen gespaard. Als reden hiervoor geeft driekwart van de respondenten aan dat het leven duurder is geworden. Ruim eenderde duidt de introductie van de euro aan als reden. De introductie van de euro als oorzaak voor minder sparen in 2002 is bovendien inkomensafhankelijk. Voor de lagere inkomens ligt het percentage dat deze oorzaak noemt beduidend hoger (53%) dan het gemiddelde (34%). Voor de hogere inkomens geldt het tegenovergestelde en ligt dit percentage significant lager (21%).

Sparen voor kinderen
Ongeveer driekwart van de spaarders geeft aan apart voor kinderen te willen sparen in 2003. Het overgrote deel hiervan doet dit door maandelijks een vast bedrag op een bank- of girorekening te storten en meer dan een kwart kiest voor een traditionele manier van sparen, namelijk in een spaarpot. Men verwacht het geld van de bank- of girorekening pas op te nemen als de kinderen 18 jaar zijn. Het spaartegoed wordt dan vaak gebruikt voor studie, rijbewijs of kosten die gepaard gaan met zelfstandig wonen.

Mensen in de lagere inkomensklasse die niet sparen voor hun kinderen, geven hiervoor als reden aan daar op dit moment niet voldoende geld voor te hebben (39%).

Naast ouders, sparen ook andere familieleden als opa's en oma's voor de kinderen. In meer dan een kwart van alle Nederlandse huishoudens met kinderen is dit het geval.

De AH Kinderspaarrekening
Deze onderzoeksresultaten bevestigen de keuze van AH Geldzaken voor de introductie van haar nieuwe product: de AH Kinderspaarrekening. Hiermee kunnen ouders en grootouders bijna ongemerkt een aanzienlijk bedrag sparen voor kinderen of kleinkinderen. De klant spaart met de bestaande spaarvormen van de AH Spaarrekening: Bonuskorting, statiegeld, afronden op twee euro, zegelboekjes en/of een vast percentage. Het gespaarde bedrag wordt automatisch doorgestort naar de AH Kinderspaarrekening. Indien een klant meerdere AH Kinderspaarrekeningen heeft ontvangt elk kind een evenredig deel. Bij ieder kassabezoek beslist de klant met één druk op de knop of hij dat bezoek spaart. De klant kan ook op de gebruikelijke wijze vanaf een andere bank- of girorekening geld overmaken naar de AH Kinderspaarrekening. De rekening is telefonisch en via internet te beheren. Spaargeld is vrij opneembaar. Klanten kunnen een AH Kinderspaarrekening openen tot de 18de verjaardag van het kind. Dit kan met de antwoordkaart uit de folder, welke vanaf maandag 17 februari in alle Albert Heijn-winkels ligt, of via de site www.ah.nl/geldzaken.

Extra bonusrente en welkomstcadeautje
Als een bedrag vijf jaar vast staat op de AH Kinderspaarrekening, wordt eenmalig een extra bonusrente van 3% uitgekeerd. Tot een gespaard bedrag van 450,00 euro ontvangt men op basis van de huidige rentestand 1,5% rente op jaarbasis. Als het tegoed op de rekening groter is wordt over het gehele bedrag 3,25% rente uitgekeerd. Tijdens de introductieweken ontvangen klanten een leuk welkomstcadeautje bij het openen van een AH Kinderspaarrekening.

AH Geldzaken
AH Geldzaken is een samenwerkingsverband van Albert Heijn en AEGON. Met de introductie van de AH Kinderspaarrekening breiden Albert Heijn en AEGON de diensten van AH Geldzaken uit. De AH Spaarrekening was het eerste product van AH Geldzaken. Twee jaar geleden introduceerde Albert Heijn als eerste supermarkt in Nederland een spaarrekening onder eigen merk. Inmiddels heeft AH Geldzaken ruim 260.000 klanten.


--- EINDE BERICHT ---

Fotomateriaal is VRIJ VAN RECHTEN te vinden op www.ah.nl/persberichten.

Voor meer inlichtingen:
José Mes 075-659 25 71 (Albert Heijn) Marjolein Wester 070-344 89 55 (AEGON)

Deel: ' AH Geldzaken breidt diensten uit met AH Kinderspaarrekening '
Lees ook