5 oktober 1999 075-6595720

Ahold aanpassing conversiekoers converteerbaar achtergestelde obligatielening per 2003

Zaandam, 5 oktober 1999 - Koninklijke Ahold maakt bekend dat de conversiekoers van de 3% converteerbaar achtergestelde obligatielening per 2003 is aangepast van NLG 63,32 of EURO 28,73 naar NLG 62,78 of EURO 28,49 per gewoon aandeel van NLG 0,50 nominaal. De aanpassing volgt op het besluit van bepaalde aandeelhouders om de uitkering van het interimdividend over het eerste halfjaar 1999 in de vorm van gewone aandelen te ontvangen, in plaats van EURO 0,14 per gewoon aandeel in contanten.

Ahold Public Relations, tel: (075) 659 57 20.

Persberichten van Ahold kunnen informatie bevatten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.
De uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen verschillen van de voorbeschouwende verklaringen, omdat ze beïnvloed kunnen worden door factoren, die buiten de controle van de onderneming vallen.
------------------------

Zoekwoorden:

Deel: ' Ahold aanpassing conversiekoers obligatielening per 2003 '
Lees ook