Persbericht Koninklijke Ahold

Ahold neemt Gastronoom over
Buitenshuis-voedingsmarkt in ontwikkeling

Zaandam, 7 april 1999 - Koninklijke Ahold zal Gastronoom, een dienstverlener in de grootverbruikmarkt gevestigd in Almere, overnemen. Ahold en de aandeelhouders van Gastronoom Holding bv hebben hiertoe vandaag een overeenkomst getekend.

Gastronoom, met in 1998 een omzet van f 778 miljoen, heeft in Nederland in de afgelopen jaren een belangrijke positie opgebouwd in de buitenshuis-voedingsmarkt. In de horecasector heeft de onderneming
60% van haar activiteiten. Gastronoom is winstgevend. Met deze transactie is een bedrag gemoeid van f 318 miljoen, inclusief rentedragend vreemd vermogen.

De ondernemingsraden is om advies gevraagd. De vakbonden en de SER zijn geïnformeerd. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden als gevolg van het samengaan van beide ondernemingen. De transactie wordt aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Ahold zal Gastronoom samenvoegen met haar dochteronderneming Grootverbruik Ahold (GVA) in Ede, die haar voornaamste activiteiten heeft in enige grote institutionele markten, waaronder de gezondheidszorg. Aan ziekenhuizen en verpleeghuizen levert GVA een uitgebreid assortiment voedingsmiddelen en maaltijdcomponenten. Ook de levering aan bedrijfsrestaurants, vooraanstaande cateringbedrijven en ondermeer scholen behoort tot de kernactiviteiten.

Ahold onderkent het belang van de buitenshuis-markt in Nederland en constateert dat ook in ons land steeds meer buitenshuis wordt gegeten. De overname van Gastronoom moet mede in deze context worden gezien.

GVA en Gastronoom vullen elkaar goed aan. Gastronoom beschikt over een fijnvertakt landelijk netwerk van distributiecentra en verkoop-servicevestigingen, die de levering van goederen aan de klant verzorgen. De inkoop is centraal georganiseerd. Het bedrijf is in 1982 ontstaan uit het samengaan van twee groothandels gericht op de buitenshuis-markt. Eind jaren tachtig verwierf SHV Makro een controlerend belang in Gastronoom, dat in 1998 door het Duitse Metro werd overgenomen. Een aantal Nederlandse participatiemaatschappijen onder leiding van Alpinvest Holding nv heeft een minderheidsaandeel. Alle aandeelhouders hebben zich in de overeenkomst verplicht hun belang in Gastronoom aan Ahold te verkopen.

Ontwikkelingen op buitenshuis-markt
Ahold is al enige jaren in Nederland via GVA aan de slag om een positie op te bouwen in de groeiende buitenshuis-markt. GVA behaalde in 1998 een omzet van f 807 miljoen. Door de acquisitie van Gastronoom en het samengaan met GVA in één organisatie ontstaat een gespecialiseerde onderneming met een omzet van bijna f 1,6 miljard, circa 10% van de buitenshuis-markt in Nederland, die geschat wordt op ongeveer f 14 miljard.

Grootverbruik Ahold (GVA)
GVA richt zich in Nederland op de buitenshuis-markt. De onderneming voorziet grote instellingen in ondermeer de gezondheidszorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra), bedrijfsrestaurants, cateraars en scholen van een compleet assortiment voedingsmiddelen. GVA onderscheidt zich van andere aanbieders in de buitenshuis-markt door de meerwaarde, die haar organisatie de afnemers biedt. Vooral in de distributie van versproducten heeft GVA een uitstekende naam. GVA beschikt over negen distributie-locaties, waarvan vijf regionale verscentra. De bestelsystemen en administratie zijn geheel geautomatiseerd, waardoor de klantenservice op vrijwel individuele basis verloopt met een hoge servicegraad. Het hoofdkantoor en centrale magazijn staan in Ede. GVA heeft ruim 800 medewerkers.

Gastronoom
Gastronoom heeft een fijnmazig netwerk van 18 distributiecentra en verkoopservice-punten, die regionaal grote en kleine horeca-afnemers èn andere grootverbruikers bevoorraden. Gastronoom brengt droge kruidenierswaren, diepvriesartikelen, versprodukten en gekoelde produkten in één levering naar de klant. De regionale horeca- en distributiecentra zijn erop ingericht om snel te kunnen leveren, indien gewenst zeven dagen per week. Het logistieke netwerk geldt als een van de beste in de buitenshuis-markt. De onderneming levert ook diensten ten aanzien van de inrichting van keukens en kantines. Het hoofdkantoor en centrale magazijn van Gastronoom staan in Almere. Het bedrijf heeft ruim 1000 medewerkers.

Commentaar Jan Andreae, lid Raad van Bestuur Koninklijke Ahold In een commentaar op de overname zei Jan Andreae, lid Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold: "In de buitenshuis-markt wordt, net zoals in andere sectoren, ingezien dat consolidatie noodzakelijk is. Wie in deze branche hoge kwaliteit wil handhaven op alle gebied, moet de kosten daarvoor over een breed front kunnen verdelen. Schaalgrootte en synergievoordelen zijn ook nodig om de voortgaande investeringen in informatiesystemen, distributie en service te kunnen doen, waardoor we de klanten nog weer beter van dienst zijn. Zowel Gastronoom als GVA staan bekend om hun klantgerichtheid en hoge servicegraad. Beide ondernemingen sluiten uitstekend bij elkaar aan. Gastronoom draagt vooral kennis en ervaring bij over de horecasector. GVA heeft uitgebreide kennis van zaken over de zorgsector en andere grootgebruikers. Door het samenbrengen van de twee ondernemingen kan optimaal worden ingespeeld op de voortdurend veranderende eisen, die de institutionele klant en de uiteindelijke consument aan maaltijden stelt. Bovendien houden we op deze manier gelijke tred met de concentratietendens onder onze afnemers. Het management van GVA zal na afronding van de acquisitie in nauwe samenwerking met het Gastronoom-management aan de gehele organisatie leiding geven. De klanten zullen door deze acquisitie kunnen rekenen op meer service en kwaliteit van GVA en Gastronoom."


----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- Persberichten van Ahold kunnen informatie bevatten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.
De uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen verschillen van de voorbeschouwende verklaringen, omdat ze beïnvloed kunnen worden door factoren, die buiten de controle van de onderneming vallen.
----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

Deel: ' Ahold neemt Gastronoom over '
Lees ook