Persbericht Koninklijke Ahold

Ahold prijst obligatielening VS van $ 1 miljard

Zaandam, 26 april 1999 - Koninklijke Ahold heeft de omvang, prijs en samenstelling van de obligatielening vastgesteld, die vorige week in de Verenigde Staten onder grote belangstelling is aangeboden. De lening bestaat uit twee delen: een 30-jarige lening van $ 500 miljoen, die 125 basispunten hoger is geprijsd dan het rendement op vergelijkbare staatsleningen in de VS en een 10-jarige lening van $
500 miljoen, die 112,5 basispunten hoger is geprijsd dan het rendement op vergelijkbare staatsleningen in de VS. De 30-jarige lening heeft een coupon van 6,875% en een effectieve rente van 6,939%. De 10-jarige lening heeft een coupon van 6,250% en een effectieve rente van 6,362%.

De lening is uitgegeven door Ahold Finance U.S.A., Inc., een dochteronderneming van Ahold. De opbrengst wordt aangewend ter herfinanciering van bestaande schulden. Ahold staat onvoorwaardelijk garant.

Een bankensyndicaat onder leiding van Chase Securities Inc. en J.P. Morgan & Co. verzorgde de uitgifte. Hierin waren eveneens ABN AMRO Inc. en Goldman, Sachs & Co. opgenomen.

Deel: ' Ahold prijst obligatielening VS van $ 1 miljard '
Lees ook