De Unie


Ahold schaadt vertrouwen

4 maart 2003 - De mededelingen van Ahold maandag 24 februari over de winstwaarschuwing en het vertrek van de leden van de board zijn bij de achterban van De Unie ingeslagen als een bom. De Unie maakt zich zorgen over het vertrouwen wat geschaad is naar het personeel, maar ook naar de klanten van Albert Heijn in Nederland.

Dat neemt niet weg dat volgens Unie bestuurder Alex van der Molen het vertrouwen zo snel mogelijk moet worden hersteld, ook naar de financiële wereld. Bij het aangaan van nieuwe leningen kan dit grote problemen veroorzaken in de financiering van de activiteiten binnen het Ahold concern.

De Unie wil zo spoedig mogelijk het verhaal horen achter de mededelingen van vorige week. Er zal een toelichting moeten komen hoe het zover uit de hand heeft kunnen lopen. Ook is de grote vraag welke rol de commissarissen de afgelopen jaren hebben gespeeld bij de ongebreidelde groei van het concern en de daarbij genomen risico's. Zoals één van De Unie leden uit de leiding van een Albert Heijn vestiging zei: "Het doet pijn om berichten die we hebben gehoord goed door te laten dringen. We dachten dat Ahold een financieel stabiel en gezonde onderneming was".

Unie bestuurder Alex van der Molen roept haar achterban op haar kalmte te bewaren en eerst de informatie die we binnenkort gaan ontvangen af te wachten. De Unie heeft vorige week direct na de dramatische mededelingen het verzoek gedaan voor overleg met de top van Albert Heijn. We hopen dan voldoende info te krijgen over wat de gevolgen zullen zijn van de malaise bij Ahold voor de medewerkers van de Albert Heijn vestigingen in Nederland, maar ook voor de medewerkers van de andere dochters in Nederland, zoals bij Etos en de Tuinen.

Unie bestuurder Alex van der Molen zal er bij het management op aandringen om maatregelen te nemen die het vertrouwen weer doen terugkeren. Eén van de belangrijke onderwerpen zal zijn of de investeringen in Nederland in geding zijn. Ook zal aan de orde moeten komen of het beleid rond 'Blauw' wordt versneld c.q. verscherpt. De Unie waarschuwt de topleiding van de concern de ellende bij Ahold niet af te wikkelen op de medewerkers van haar dochters in Nederland. Laten we wel zijn, het Ahold concern is tot wasdom gekomen vanuit de Albert Heijn organisatie.

Tot slot roept De Unie de top van Albert Heijn op om nog eens goed te kijken wat de gevolgen zijn voor de GUB (AH vaste klanten fonds) voor de medewerkers die in de tijd een lening hebben gegeven aan Ahold. Het zou Ahold sieren als zij de nodige financiële pijn op termijn kunnen verzachten. Dit kan alleen als de huidige vacatures in de board zo spoedig mogelijk worden ingevuld en hun verantwoordelijkheid gaan nemen.

Gezien de noodsituatie bij Ahold vind er a.s. woensdag spoedoverleg plaats met de kaderleden om ons te beraden over de situatie. Op basis van dit overleg zullen wij ons richten tot de top van Ahold - Albert Heijn.

Met vriendelijke groet,

Alex van der Molen
bestuurder

* Intropagina Detailhandel

dinsdag, 4 maart 2003

Deel: ' Ahold schaadt vertrouwen '
Lees ook