koninklijke ahold

tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010
26 augustus 2010

halfjaarbericht
hoofdpunten

interim report

omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) bedrijfsresultaat met 17,6% gestegen naar 347 miljoen nettoresultaat 202 miljoen
onderliggende operationele retailmarge 5,2%

amsterdam ­ ahold heeft vandaag haar tussentijds bericht over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2010 gepubliceerd. ceo john rishton: "Opnieuw hebben we onze omzet verhoogd, volumegroei gerealiseerd en ons marktaandeel vergroot in zowel Nederland als de Verenigde Staten. Tegelijkertijd bleven de financiële resultaten solide. De marktomstandigheden bleven uitdagend, met veel concurrerende promotionele acties. Wij hebben vertrouwen in ons vermogen om de balans te blijven vinden tussen omzet en marges en tegelijkertijd meer waarde te bieden aan onze klanten."

Prestaties Ahold
K2 ( miljoen) Netto-omzet Bedrijfsresultaat Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Nettoresultaat 2010 7.126 347 203 202 K2 2009* 6.430 295 196 196 Mutatie in % 10,8%** 17,6% 3,6% 3,1% HJ 2010 15.863 756 455 476 HJ 2009* 15.084 691 453 384 Mutatie in % 5,2%** 9,4% 0,4% 24,0%


* Vergelijkende cijfers gecorrigeerd voor de aanpassingen met terugwerkende kracht zoals toegelicht in noot 2 van de Interim Financial statements. ** Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 4,4% in het tweede kwartaal van 2010 (halfjaar 2010: 3,9%).

2010 027

Page 1/6

www.ahold.comAhold halfjaarbericht
Tweede kwartaal/halfjaar 2010

Tweede kwartaal 2010 (ten opzichte van tweede kwartaal 2009) De netto-omzet bedroeg 7,1 miljard, een toename met 10,8%. Tegen constante wisselkoersen nam de netto-omzet toe met 4,4%, positief beïnvloed door bedrijfsacquisities in het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat bedroeg 347 miljoen, een stijging met 17,6%. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten bedroeg 376 miljoen, een stijging met 70 miljoen. De operationele retailmarge was 5,3% in vergelijking met 4,8% in het tweede kwartaal van 2009. De onderliggende operationele retailmarge bedroeg 5,2% ten opzichte van 4,9% vorig jaar. De kosten van het Corporate Center bedroegen het tweede kwartaal 29 miljoen, een stijging met 18 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009. Exclusief het effect van de verzekeringsactiviteiten van Ahold bedroegen de kosten van het Corporate Center 17 miljoen, een toename met 1 miljoen. Het resultaat uit voortgezette activiteiten steeg met 3,6% tot 203 miljoen. Die toename was te danken aan een hoger bedrijfsresultaat en een lager saldo financiële lasten en werd ten dele tenietgedaan door hogere winstbelasting en een lager aandeel in het resultaat uit joint ventures. Het nettoresultaat bedroeg 202 miljoen, 6 miljoen meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De vrije kasstroom bedroeg 260 miljoen en lag daarmee 104 miljoen lager dan vorig jaar. De afname was voornamelijk het gevolg van hogere investeringen ter waarde van 61 miljoen en lagere dividendontvangsten van joint ventures van 43 miljoen. Het dividend van ICA werd dit jaar in het eerste kwartaal ontvangen; vorig jaar in het tweede kwartaal. De nettoschuld nam in het tweede kwartaal toe met 48 miljoen tot 938 miljoen. Het uitgekeerde dividend op gewone aandelen van 272 miljoen, de terugkoop van aandelen van 123 miljoen en een valuta-effect van 89 miljoen werd grotendeels tenietgedaan door de positieve vrije kasstroom van 260 miljoen en de kasstroom uit de verkoop van leningen van BI-LO van 204 miljoen (in het eerste kwartaal overgenomen). In het tweede kwartaal is 405 miljoen aan schulden afgelost. Halfjaar 2010 (ten opzichte van halfjaar 2009) De netto-omzet bedroeg 15,9 miljard, een toename met 5,2%. Tegen constante wisselkoersen nam de netto-omzet toe met 3,9%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 756 miljoen, een stijging met 9,4%. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten bedroeg 805 miljoen en de operationele retailmarge was 5,1% in vergelijking met 4,8% vorig jaar. De onderliggende operationele retailmarge kwam uit op 5,1% tegenover 4,9% vorig jaar. De kosten van het Corporate Center bedroegen het eerste halfjaar 49 miljoen, een stijging met 20 miljoen. Exclusief het effect van de verzekeringsactiviteiten van Ahold bedroegen de kosten van het Corporate Center 41 miljoen, een toename met 2 miljoen. Het resultaat uit voortgezette activiteiten steeg met 0,4% tot 455 miljoen. Die toename was te danken aan een hoger bedrijfsresultaat en een lager saldo financiële lasten en werd ten dele tenietgedaan door hogere winstbelasting en een lager aandeel in het resultaat uit joint ventures. Het nettoresultaat bedroeg 476 miljoen en lag daarmee 92 miljoen hoger. De toename hield hoofdzakelijk verband met een verandering in de geschatte nettovoorzieningen in verband met leasegaranties van de voormalige dochters BI-LO en Bruno's. Voor het eerste halfjaar van 2010 is in het resultaat uit beëindigde bedrijfsresultaten een verlaging van de geschatte verliezen verwerkt van 23 miljoen, in tegenstelling tot het eerste halfjaar van 2009 toen de aanvankelijke inschatting van het verlies aanleiding was voor een nettolast van 65 miljoen. De vrije kasstroom bedroeg 616 miljoen en was daarmee 114 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de hogere operationele kasstromen uit voortgezette activiteiten van 113 miljoen en de hogere dividenduitkeringen van joint ventures van 41 miljoen. Voor een deel stond hier een verhoging van de investeringen tegenover, van 54 miljoen. De nettoschuld is het eerste halfjaar gestegen met 221 miljoen. De positieve vrije kasstroom van 616 miljoen is gebruikt voor bedrijfsacquisities ter waarde van 158 miljoen, nieuwe financiële leaseverplichtingen van 80 miljoen

Page 2/6

www.ahold.comAhold halfjaarbericht
Tweede kwartaal/halfjaar 2010

(hoofdzakelijk uit hoofde van de bedrijfsacquisities), dividenduitkeringen op gewone aandelen van 272 miljoen, de terugkoop van eigen aandelen van 139 miljoen en een valuta-effect van 170 miljoen.

Prestaties per bedrijfssegment
Ahold USA De netto-omzet bedroeg het tweede kwartaal $ 5,5 miljard. Deze stijging van 5,5% viel ten dele toe te schrijven aan bedrijfsacquisities, met name Ukrop's ($ 120 miljoen). De identieke omzet steeg met 1,4% (0,5% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 270 miljoen (oftewel 4,9% van de netto-omzet), een toename met $ 22 miljoen. De operationele marge werd negatief beïnvloed door hogere operationele kosten in verband met acquisities, reorganisatie en herstructureringsactiviteiten. In het bedrijfsresultaat was in het tweede kwartaal een verlies van $ 20 miljoen begrepen in verband met de recent overgenomen Ukrop's winkels, een last van $ 9 miljoen voor reorganisatie- en IT-integratie en $ 6 miljoen aan herstructurerings- en verwante kosten. De kosten werden grotendeels gecompenseerd door een vrijval uit de verzekeringsvoorzieningen van $ 20 miljoen, terugneming van bijzondere waardeverminderingen van $ 4 miljoen en winst op de verkoop van activa van $ 6 miljoen. In het bedrijfsresultaat van vorig jaar waren bijzondere waardeverminderingen van $ 7 miljoen begrepen. De onderliggende operationele marge was 4,8% en was daarmee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De netto-omzet bedroeg het eerste halfjaar $ 12,6 miljard, 4,8% hoger dan vorig jaar. Deze stijging viel ten dele toe te schrijven aan bedrijfsacquisities, met name Ukrop's ($ 219 miljoen). De identieke omzet steeg met 1,5% (0,1% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 565 miljoen (oftewel 4,5% van de netto-omzet), een toename met $ 4 miljoen. In het bedrijfsresultaat was het eerste halfjaar een verlies van $ 32 miljoen begrepen in verband met de recent overgenomen Ukrop's winkels, een last van $ 12 miljoen in verband met de aanpassing van voorraadwaarderingen binnen de nieuw gevormde Amerikaanse divisies, een last van $ 14 miljoen voor reorganisatie- en IT-integratie en $ 4 miljoen aan herstructurerings- en verwante kosten. De vrijval uit de verzekeringsvoorzieningen van $ 20 miljoen, terugneming van bijzondere waardeverminderingen van $ 3 miljoen en winst op de verkoop van activa van $ 6 miljoen boden ten dele compensatie. In het bedrijfsresultaat van vorig jaar waren een eenmalige huurlast van $ 15 miljoen en bijzondere waardeverminderingen van $ 8 miljoen begrepen. De onderliggende operationele marge was 4,4% tegen 4,7% vorig jaar. Nederland De netto-omzet steeg het tweede kwartaal met 4,4% naar 2,3 miljard. De identieke omzet nam met 3,5% toe. Het bedrijfsresultaat van 159 miljoen (oftewel 6,8% van de netto-omzet) was 9 miljoen hoger dan in het tweede kwartaal van 2009. In het bedrijfsresultaat zat een opbrengst van 6 miljoen in verband met de afwikkeling van een eenmalige loonbelastingverplichting en een opbrengst van 5 miljoen uit verhaalde kosten. De onderliggende operationele marge bedroeg 6,8%, gelijk aan vorig jaar. De netto-omzet steeg het eerste halfjaar met 4,0% naar 5,4 miljard. De identieke omzet kwam 3,1% hoger uit. Het bedrijfsresultaat van 373 miljoen (oftewel 6,9% van de netto-omzet) was 34 miljoen hoger dan in de eerste helft van 2009. In het bedrijfsresultaat zat een opbrengst van 8 miljoen in verband met de vrijval van overlopende posten, een opbrengst van 6 miljoen in verband met de afwikkeling van een eenmalige loonbelastingverplichting en een opbrengst van 5 miljoen uit verhaalde kosten. De onderliggende operationele marge bedroeg 6,9% tegen 6,5% vorig jaar. Overig Europa (Tsjechië en Slowakije) De netto-omzet daalde het tweede kwartaal met 3,4% naar 370 miljoen. Tegen constante wisselkoersen daalde de netto-omzet met 6,3%, deels door het verkleinen en sluiten van een aantal winkels als onderdeel van het herstructureringsprogramma in 2009. De identieke omzet daalde met 1,2% (1,5% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat kwam in het kwartaal uit op nul in vergelijking met een verlies van 25 miljoen in het tweede kwartaal van 2009. In het bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2010 was een verdere herstructureringslast opgenomen van 2 miljoen. In het bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2009 zaten herstructurerings- en verwante lasten van 5 miljoen, hoofdzakelijk in verband met de sluiting van in prestaties achterblijvende winkels in Tsjechië. In het tweede kwartaal van 2009 kwam daar bovendien nog een eenmalige nettolast van 8 miljoen bij in verband met de rebranding van de Hypernova-hypermarkten naar het merk Albert. De onderliggende operationele marge bedroeg 0,3%. Vorig jaar was dat 5,0% negatief.

Page 3/6

www.ahold.comAhold halfjaarbericht
Tweede kwartaal/halfjaar 2010

De netto-omzet daalde het eerste halfjaar met 1,6% (5,9% tegen constante wisselkoersen) naar 860 miljoen. De identieke omzet daalde met 0,9% (1,6% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op nul in vergelijking met een verlies van 39 miljoen vorig jaar. De herstructureringslast bedroeg het eerste halfjaar 4 miljoen. In het bedrijfsresultaat voor het eerste halfjaar van 2009 zaten bijzondere waardeverminderingen van 8 miljoen, herstructurerings- en verwante lasten van 10 miljoen en een eenmalige nettolast van 8 miljoen in verband met rebranding van de Hypernova-hypermarkten naar het merk Albert. De onderliggende operationele marge bedroeg 0,3% tegen 2,4% negatief vorig jaar. Overige retail (niet-geconsolideerde joint ventures) Het aandeel van Ahold in het resultaat uit niet-geconsolideerde joint ventures was 20 miljoen negatief, in vergelijking met een opbrengst van 18 miljoen in het tweede kwartaal van 2009. Over het eerste halfjaar daalde het aandeel van Ahold in het resultaat uit niet-geconsolideerde joint ventures met 19 miljoen naar 8 miljoen. De daling was toe te schrijven aan een lager nettoresultaat bij ICA, dat in het tweede kwartaal een voorziening nam voor een belastinglast van 78 miljoen (aandeel Ahold 47 miljoen) in verband met een voor ICA nadelige gerechtelijke uitspraak. Zonder het effect van deze voorziening bedroeg Aholds netto-aandeel in het resultaat van de ICA joint venture dit kwartaal 26 miljoen, in vergelijking met 17 miljoen in het tweede kwartaal van 2009.

Page 4/6

www.ahold.comAhold halfjaarbericht
Tweede kwartaal/halfjaar 2010

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren
In dit kwartaalbericht wordt gebruik gemaakt van de volgende alternatieve prestatie-indicatoren: Netto-omzet tegen constante wisselkoersen. De netto-omzet tegen constante wisselkoersen sluit de invloed uit van het gebruik van verschillende wisselkoersen bij de omrekening van de financiële informatie van dochtermaatschappijen of joint ventures van Ahold in euro's. Het management van Ahold is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen of joint ventures. Netto-omzet in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet in lokale valuta gepresenteerd. Het management van Ahold is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen. Identieke omzet. Netto-omzet gerealiseerd in exact dezelfde winkels in lokale valuta in de vergelijkbare periode. Identieke omzet exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen. Aangezien de benzineprijzen onderhevig zijn aan grotere schommelingen dan de voedselprijzen is het management van Ahold van oordeel dat door de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen buiten beschouwing te laten een beter inzicht wordt gegeven in Aholds identieke omzet. Vergelijkbare omzet. De identieke omzet plus de netto-omzet uit vervangende winkels, in lokale valuta. Onderliggend operationeel retailresultaat. Het totale bedrijfsresultaat retail, gecorrigeerd voor bijzondere waardeverminderingen op vaste activa, het resultaat op de verkoop van activa en herstructurerings- en verwante kosten. Het management is van oordeel dat met deze maatstaf een beter inzicht wordt gegeven in het onderliggende bedrijfsresultaat van de retailactiviteiten van Ahold. Bedrijfsresultaat in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt het bedrijfsresultaat in lokale valuta gepresenteerd. Het management van Ahold is van oordeel dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen. Vrije kasstroom. De operationele kasstroom uit voortgezette activiteiten na aftrek van de netto investeringen in vaste bedrijfsmiddelen verminderd met de betaalde nettorente plus ontvangen dividenduitkeringen. Nettoschuld. De nettoschuld is het verschil tussen (i) de som van de langlopende en kortlopende schulden (brutoschuld) en (ii) de geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende deposito's. Het management van Ahold is van oordeel dat, omdat geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende deposito's onder andere kunnen worden gebruikt om de schulden af te lossen, het afzetten hiervan tegen de bruto schuld een nuttige maatstaf vormt voor de belegger om de financiering van Ahold te beoordelen. In de nettoschuld kunnen bepaalde liquide elementen zijn opgenomen die niet direct kunnen worden ingezet voor schuldaflossing.

Het management van Ahold is van oordeel dat met deze alternatieve prestatie-indicatoren een beter inzicht wordt geboden in de operationele en financiële prestaties van Ahold. Deze financiële maatstaven dienen te worden beschouwd als een aanvulling op, maar geen vervanging van direct vergelijkbare maatstaven onder IFRS.

Page 5/6

www.ahold.comAhold halfjaarbericht
Tweede kwartaal/halfjaar 2010

Financiële kalender
Aholds boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken, eindigend op de zondag die het dichtst bij 31 december ligt. Aholds boekjaar 2010 beslaat een periode van 52 weken en eindigt op 2 januari 2011. De kwartalen in 2010 zijn als volgt: Eerste kwartaal (16 weken) 4 januari 2010 tot en met 25 april 2010 Tweede kwartaal (12 weken) 26 april tot en met 18 juli 2010 Derde kwartaal (12 weken) 19 juli tot en met 10 oktober 2010 Vierde kwartaal (12 weken) 11 oktober 2010 tot en met 2 januari 2011

Dit persbericht is gebaseerd op het halfjaarbericht (interim report) van Ahold over het tweede kwartaal en eerste half jaar van 2010, dat in het Engels beschikbaar is op www.ahold.com. Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt van het Engelstalige halfjaarbericht 2010, is de laatstgenoemde versie leidend.

Voor meer informatie
Ahold Persvoorlichting: 020 509 5343 Ahold Investor Relations: 020 509 5216

Waarschuwing
Dit tussentijdse bericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van het management en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over Aholds marktaandeel en volumes en Aholds eventuele aansprakelijkheden gerelateerd aan ICA-belastinggeschillen en BI-LO en Bruno's leases. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholds plannen en strategieën, veranderingen in Aholds liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere factoren zoals besproken in documenten welke in Aholds naam in openbare registers zijn neergelegd en hetgeen Ahold verder openbaar maakt. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit tussentijdse bericht. Koninklijke Ahold N.V. - dat is Aholds statutaire naam - neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge effectenrecht, geen verplichting op zich om enige verandering in openbare informatie of een toekomstgerichte uitspraak vervat in dit tussentijdse bericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit tussentijdse bericht.

Page 6/6

www.ahold.com


---- --

Deel: ' Ahold Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 omzet gestegen met 10,8% '


Lees ook