Ahold verwacht in 2000 gezonde autonome groei en nieuwe acquisities

Hoofdpunten uit vandaag verschenen jaarverslag over 1999

Zaandam, 10 april 2000 ? Uit het vandaag verschenen jaarverslag van Koninklijke Ahold over 1999 blijkt dat omzet en bedrijfsresultaat in 2000 naar verwachting in alle werkgebieden zullen stijgen. Volgens Ahold liggen hieraan gezonde autonome groei en nieuwe acquisities ten grondslag. De onderneming verwacht dat het nettoresultaat in 2000 duidelijk hoger zal zijn dan in 1999. De winst per aandeel, exclusief valuta-invloeden, zal naar verwachting in 2000 met minstens
15% stijgen. Door de acquisitie van U.S. Foodservice wordt de wpa-groei versterkt tot 17-20%.

U.S. Foodservice belangrijk strategische stap
In het voorwoord van het jaarverslag schrijft Ahold-president Cees van der Hoeven ?dat de onderneming kan terugkijken op wederom een uitstekend jaar met record resultaten op praktisch ieder gebied van onze wereldwijde aktiviteiten.? Hij benadrukt het belang van Ahold?s uitbreiding in de institutionele food distributie door de acquisitie van U.S. Foodservice, die in maart jl. werd aangekondigd: ?De overname van U.S. Foodservice is een belangrijke strategische stap in de Verenigde Staten. Hierdoor ontwikkelt Ahold zich tot nationale food-distributeur met distributie, verkoop en marketing-activiteiten in geheel Amerika, inclusief e-commerce. Bovendien creëeren we door deze overname een additioneel platform voor belangrijke verdere groei. Gebruikmakend van onze schaalgrootte, opbrengsten uit synergie en kennisuitwisseling zijn we in staat U.S. Foodservice tot een zeer sterke en vele grotere onderneming uit te bouwen. We profiteren hierbij van het feit dat consolidatie van de food distributie sector nog in de beginfase verkeert. Ahold USA wordt door deze overname een multi-channel aanbieder van eten en drinken op nationale schaal.?
Aanzienlijke groei in Europa
In Europa verwacht Ahold aanzienlijke groei door onder meer de joint venture met de Scandinavische marktleider ICA Groep en ?voortgaande autonome groei en innovatie in Nederland. De mogelijkheid van een belangrijke alliantie met een grote Europese onderneming blijft tot de mogelijkheden behoren. Hoewel we geloven dat Ahold hiertoe in een uitstekende positie verkeert, zijn we volop bezig om door middel van autonome groei en middelgrote, nieuwe overnames en joint ventures één van Europa?s belangrijkste spelers te worden?, aldus president Cees van der Hoeven in het jaarverslag over 1999.
Albert Heijnweg 1, Zaandam Postbus 3050, 1500 HB Zaandam
Tel.: +31 (0)75 659 5720 Fax: +31 (0)75 659 8302

1/3
Ahold wordt multi-channel distributeur
?We zijn zeer te spreken over de gang van zaken en de wijze waarop we Ahold ontwikkelen tot een multi-channel distributeur van eten en drinken. Door de toepassing van nieuwe technologie en het benutten van onze bestaande kennis en ervaring op het gebied van food retail, continueren we onze groei en kunnen deze op sommige plaatsen ook versnellen. Ook blijven we innoveren, met het oog op de klant. Dit is in het belang van alle betrokkenen bij de onderneming, zoals men van ons gewend is,? aldus Van der Hoeven.

In VS 250 nieuwe en vernieuwde winkels
Het Ahold jaarverslag over 1999 bevat gedetailleerde informatie over het lopende jaar.
In de VS verwacht Ahold voor 2000 een identieke groei van 2% en een autonome groei van ongeveer 7%. De Amerikaanse winkelketens zullen meer dan 50 nieuwe winkels openen en ongeveer 200 winkels moderniseren. Dit brengt het aantal winkels in de VS op ruim 1100 (eind 1999: 1063). Verwacht wordt dat Ahold in de VS in 2000 in totaal ongeveer USD 1.1 miljard zal investeren in de bestaande aktiviteiten (1999: USD 0.9 miljard). Naar verwachting zal de operationele marge opnieuw verder stijgen door onder meer aanzienlijke synergievoordelen en een goede controle op kosten.

In Europa ruim Euro 700 miljoen investeringen
In Europa verwacht Ahold in 2000 een gemiddelde autonome groei met ongeveer 11%. De Ahold-ondernemingen en joint ventures in Europa zullen naar verwachting ongeveer 170 nieuwe winkels openen en 400 winkels moderniseren. Dit brengt het totaal aantal Ahold winkels in Europa op ongeveer 2600 aan het einde van het jaar (eind 1999: 2442 winkels). In de aantallen zijn nog niet de 3100 bij de ICA Groep aangesloten winkels meegenomen. Ahold verwacht gedurende 2000 in Europa ongeveer Euro 710 miljoen te investeren in de bestaande aktiviteiten (1999: Euro
533 miljoen). De operationele marge zal naar verwachting in alle werkgebieden stijgen.

Circa 11% autonome groei in Latijns-Amerika
Voor Latijns-Amerika verwacht Ahold een autonome groei in 2000 van ongeveer 11%. De huidige joint ventures zullen naar verwachting ongeveer 30 nieuwe grote winkels openen en 50 moderniseren waardoor eind 2000, inclusief La Fragua, het totaal aantal winkels ongeveer

557 zal zijn (eind 1999: 408 winkels). In Latijns Amerika zal in 2000 in bestaande aktiviteiten voor ongeveer Euro 370 miljoen worden geinvesteerd (1999: Euro 303 miljoen).

In Azië circa 10% autonome groei
In Azië wordt een autonome groei verwacht in 2000 van ongeveer 10%. Eind 2000 zullen ongeveer 100 Tops winkels geopend zijn (1999: 80 Tops winkels.)
Bijlage over toekomst levensmiddelendetailhandel
Het Ahold-jaarverslag over 1999 bevat een bijlage over de toekomst van de levensmiddelen- detailhandel. De bijlage gaat in op de zich snel ontwikkelende nieuwe technologische mogelijkheden, inclusief de opkomst van e-commerce en de invloed daarvan op de consument. ?Ahold verwelkomt veranderingen in de wereld van morgen,? zegt de Raad van Bestuur in haar inleiding.? Strategisch is Ahold nu zodanig georganiseerd dat de onderneming haar rol als innovatieve aanbieder van eten en drinken heeft versterkt.?

Nieuwe technologie beïnvloedt doen van boodschappen In de bijlage wordt aangegeven wat de invloed zal zijn van de nieuwe technologische mogelijkheden zal zijn op de consument en hoe zij in het jaar
2010 boodschappen zal kunnen doen. ?Ahold verwacht dat haar winkels zich zullen ontwikkelen tot een netwerk van verkoop en service centers. Naast winkels zal Ahold ook uitgebreide dienstverlening bieden via het internet en kunnen de boodschappen op talrijke, nu nog nieuwe manieren worden gedaan. De variëteit in winkels en formules zal sterk toenemen en omvat luxueuze winkels met grote versafdelingen, restaurants in de winkel, gourmetafdelingen en afhaalcentra tot kleinere buurtwinkels, die midden in woonwijken liggen en met name op gemak zijn ingesteld. Deze gemakwinkels zullen ook de functie hebben van pick-up center voor bestelde boodschappen en andere diensten en produkten afkomstig uit onze distributiecentra. De aankopen worden zo dicht mogelijk bij huis afgeleverd als de klant dat wil. Ahold transformeert zich nu tot een multi-channel dienstverlener op het gebied van eten en drinken en huishoudelijke zaken. Miljoenen klanten zullen worden bediend wanneer zij daaraan behoefte hebben, in de winkel, thuis en op lokaties zoals benzinestations, restaurants, sportstadions, scholen, ziekenhuizen, kerken, overal waar mensen regelmatig komen.

Ahold Public Relations: 075-659 57 20. Buiten kantooruren: Hans Gobes 06-55 82
22 98;
Jan Hol 06-22 93 31 37.

Persberichten van Ahold kunnen informatie bevatten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.
De uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen verschillen van de voorbeschouwende verklaringen,
omdat ze beïnvloed kunnen worden door factoren, die buiten de controle van de onderneming vallen.

Deel: ' Ahold verwacht in 2000 gezonde autonome groei '
Lees ook