Persbericht Koninklijke Ahold

Nieuwe toekomst voor vlees en vleeswaren producerende Ahold-bedrijfsonderdelen

Zaandam, 14 juli 1999 - Koninklijke Ahold heeft het voornemen om de Nederlandse bedrijfsonderdelen die vlees en vleeswaren produceren voor de Albert Heijn-supermarkten te gaan verkopen aan derden. Het gaat daarbij om vleeswarenproducent Meester in Wijhe, Nistria in Moergestel, producent van vegetarische vleeswaren, en de twee Centrale Slagerijen van Albert Heijn in Zaandam en Groenlo. Bedoeling van deze verkoop is het mogelijk te maken dat de desbetreffende bedrijven producten van permanente hoge kwaliteit kunnen blijven maken tegen een concurrerende prijs.

In het kader van eerdergenoemd voornemen worden momenteel oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële kopers. Gezien het stadium waarin deze gesprekken zich thans bevinden kunnen geen nadere details worden gegeven over de gesprekspartners.
Op het moment dat een principe-overeenkomst wordt bereikt zal daar meer over bekend worden gemaakt. Uiteraard zullen dan ook de medewerkers van de betrokken bedrijven gedetailleerd op de hoogte worden gesteld en zal verder overleg plaatsvinden met verder betrokken organisaties als ondernemingsraden, vakorganisaties, SER en de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
Bij een verkoop zijn gedwongen ontslagen niet aan de orde. Uitgangspunt is dat de huidige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd mee overgaan, in overeenstemming met de wetgeving die daarvoor geldt.

De vlees en vleeswaren producerende Ahold-bedrijven in Nederland willen ook in de toekomst producten van goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs blijven aanbieden aan de supermarkten van Albert Heijn. Schaalvergroting is dan echter wel noodzakelijk. De productie van vlees en vleeswaren ontwikkelt zich momenteel erg snel, ondermeer door ontwikkelingen als het samengaan van bedrijven, de versterkte concurrentie vanuit slachterijen en door de steeds toenemende investeringskosten voor technologie en innovatie. Door op zoek te gaan naar partners kunnen ook de eerdergenoemde Ahold-bedrijfsonderdelen profiteren van schaalvoordelen die binnen Ahold niet meer mogelijk zijn.
In de nieuwe constellatie zullen deze bedrijven hun sterke marktpositie blijven behouden.

Meester, Nistria en de Centrale Slagerijen produceren vlees en vleeswaren voor de 680 supermarkten van Albert Heijn. In totaal wordt jaarlijks ongeveer 60.000 ton vlees en vleeswaren geproduceerd met ongeveer 1400 medewerkers.

Deel: ' Ahold wil productie van vlees en vleeswaren afstoten '
Lees ook