Persbericht Koninklijke Ahold

President Cees van der Hoeven vandaag op persconferentie in Zaandam:

'Ahold wordt multi-channel food provider'

Uitstekende resultaten over 1999; belangrijke acquisitie in VS

Zaandam, 7 maart 2000 - Koninklijke Ahold heeft vandaag op een persconferentie in Zaandam de resultaten over 1999 bekendgemaakt, evenals de voorgenomen acquisitie van U.S. Foodservice, de op één na grootste grootverbruik-organisatie in de Verenigde Staten.

Ahold President Cees van der Hoeven bevestigde dat de onderneming zich ontwikkelt tot een vooraanstaande, wereldwijd werkende aanbieder van voeding en gerelateerde producten. Ook zei hij dat Ahold voor de komende jaren aanzienlijke hogere nettoresultaten verwacht en de onderneming sterke autonome omzetgroei zal realiseren.

Van der Hoeven toonde zich content over de in 1999 behaalde resultaten. Het nettoresultaat steeg 37% naar Euro 752,1 miljoen. De winst per aandeel steeg 25% naar Euro 1,15. De totale omzet groeide
27% tot Euro 33,6 miljard. De autonome omzetgroei bedroeg ruim 7%.

Strategisch op koers
Vol vertrouwen over de sterke autonome omzetgroei in de toekomst, zei Van der Hoeven 'dat Ahold acquisities en joint ventures blijft nastreven met belangrijke en superieure bedrijven.' Hij voegde eraan toe dat 'we in de bestaande ketens volop investeringsmogelijkheden hebben' en dat Ahold belangrijke bijdragen aan de groei en resultaten verwacht van de samenwerking met de Scandinavische marktleider ICA, van de verwachte uitbreiding van de joint venture met Jerónimo Martins en van de vandaag aangekondigde overname van U.S. Foodservice.

Multi-channel food provider
Van der Hoeven toonde zich zeer verheugd over de acquisitie van U.S. Foodservice. Deze overname stelt Ahold in staat zijn missie te verbreden van 'food retailer' naar 's werelds beste en meest succesvolle 'food provider': 'We zijn ervan overtuigd dat het toevoegen van aanvullende nieuwe handelskanalen, zoals grootverbruik, e-commerce èn financiële en andere diensten, de aandeelhouderswaarde aanzienlijk zal vergroten.

Naarmate consumenten meer buitenshuis eten, groeit, in het geval van grootverbruik, de markt tweemaal zo hard als de supermarktenmarkt.'

Veel synergiemogelijkheden
Op de persconferentie ging Van der Hoeven gedetailleerd in op de vele synergiemogelijk- heden tussen winkels en grootverbruik. 'We zijn van plan deze tot het uiterste te benutten', zei hij. 'Door de acquisitie van U.S. Foodservice verwachten we voor 2001 synergieën en kosten- besparingen van minimaal $ 75 miljoen. U.S. Foodservice zal vooral synergieën realiseren op de gebieden van lagere inkoopkosten, systeemverbeteringen en efficientere distributie. Daarnaast is de samenwerking tussen grootverbruik en e-commerce veelbelovend en U.S. Foodservice heeft hiervoor een zeer goed business-to-business programma'.

E-commerce
Van der Hoeven herhaalde dat Ahold besloten heeft wereldwijd e-commerce en internet- winkelen aan te bieden en daarin in de komende jaren aanzienlijk te investeren: 'In 2000 verwachten we tussen de Euro 200 en 250 miljoen aan producten en diensten via internet te verkopen en we voorzien een verdubbeling van dit bedrag in 2001 en 2002.' Van der Hoeven zei dat Ahold op dit terrein 'een vliegende start' heeft gemaakt dankzij de sterke winkel-merken, uitwisseling van kennis en ervaring en moderne leveringssystemen.'

Deel: ' 'Ahold wordt multi-channel food provider' '
Lees ook