Ingezonden persbericht

AIID - Amsterdam Institute for International Development

P E R S B E R I C H T

GLOBALISERING EN ARMOEDEVERMINDERING IN INDIA

Internationaal seminar ter gelegenheid van 400 jaar betrekkingen tussen India en Nederland

Amsterdam, 18 februari 2003

Een global player in de wereldeconomie met een groot armoedeprobleem. Dat is de paradoxale situatie waar India zich anno 2003 bevindt. Die paradox en de gevolgen daarvan voor het nationale beleid en de internationale positie van India staan centraal op het internationale seminar Globalisation and Poverty Alleviation in India op 24 en 25 februari aanstaande in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Amsterdam Institute for International Development (AIID).

India wordt een steeds belangrijker speler in de wereldeconomie. Met een interne markt van 1 miljard individuen, gemiddeld rond de 6% economische groei per jaar, toenemende investeringen en een explosief stijgend aantal internet aansluitingen lijkt India zijn weg in de globale wereld steeds beter te vinden. Tegelijkertijd worstelt het subcontinent intern met grote armoedeproblemen. Volgens de Wereldbank daalt de armoede in India uiterst langzaam en neemt het in sommige deelstaten recentelijk zelfs weer toe.

Over deze paradox en over de gevolgen die dat heeft voor de positie van India in de wereld en de positie van het arme deel van de Indiase bevolking gaat het seminar Globalisation and Poverty Alleviation in India. De conferentie wordt georganiseerd door het Amsterdam Institute for International Development (AIID) namens het Minsterie van Buitenlandse Zaken en vindt plaats in het kader van de viering van de 400-jarige relatie tussen India en Nederland.

Vooraanstaande internationale experts, waaronder professor Jagdish Bagwhati van de Columbia universiteit in New York, de internationaal gerespecteerde Wereldbankeconomen Paul Collier en Peter Lanjouw en topbankier Frans van Loon van ING Barings, treden op als spreker. Zij gaan in discussie met leden van een Indiase delegatie, bestaande uit vooraanstaande representanten van het Indiase bedrijfsleven, de overheid en NGOs.

Aan het seminar nemen deel de ambassadeur van India, overheidsfunctionarissen, academici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en niet-gouvernmentele organisaties en studenten. Tijdens het seminar is uitgebreid gelegenheid voor discussie tussen de experts, de Indiase gasten en het publiek. Het AIID hoopt dat het seminar zal leiden tot vernieuwende inzichten en prikkelende (beleids)aanbevelingen voor westerse donoren, internationale instellingen en de Indiase overheid en samenleving ten aanzien van globalisering en armoedevermindering in India.

De tweede dag van het seminar, op dinsdag 25 februari, van 09:00 tot 17:00 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, is vrij toegankelijk.


---

Contactpersoon voor de media
AIID
Bram B|scher
telefoon: 020-4449079
Mobiel 06-44254153
e-mail be.buscher@dienst.vu.nl.

Meer informatie is ook te vinden op de website van het AIID: www.aiid.org.

Dit bericht bereikt u via
burO Op Orde, communicatieadvies en media outreach

Deel: ' AIID-conferentie over globalisering en armoede in India '
Lees ook