Rabobank Nederland

AIR Holdings boekt recordwinst van NLG 28,7 miljoen

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

A.I.R. Holdings, exploitatie van bezinestations en technische handel, heeft bekendgemaakt over het boekjaar 1998 een recordwinst te hebben gerealiseerd van NLG 28,7 miljoen, tegenover NLG 0,2 miljoen in 1997. De omzet steeg van NLG 91,0 miljoen naar NLG 130,0 miljoen in 1998.

De winst uit gewone bedrijfsuitoefening daalde licht, van NLG 4,0 miljoen naar NLG 3,9 miljoen. Volgens AIR Holdings werd dit resultaat negatief beïnvloed met NLG 2,3 miljoen 'door een doorgevoerde stelselwijziging en het op een andere wijze verwerken van het resultaat van een deelneming'.

De doorgevoerde stelselwijziging had een negatieve invloed van NLG 0,8 miljoen. 'Ondanks deze stelselwijziging is het bedrijfsresultaat met 5% gestegen naar NLG 2,2 miljoen (1997: NLG 2,1 miljoen)', aldus AIR Holdings. Het op een andere wijze verwerken van deelnemingen beïnvloedde het resultaat negatief met NLG 1,5 miljoen.

De nettowinst per gewoon gemiddeld uitstaand aandeel steeg van EUR 1,53 (NLG 3,38) naar EUR 1,91 (NLG 4,21) in 1998, ofwel 24,5%. Dit cijfer is gecorrigeerd voor buitengewone baten, de doorgevoerde stelselwijziging en de andere wijze van het verwerken van het resultaat van een deelneming. Inclusief buitengewoon resultaat bedraagt de winst per gemiddeld uitstaand aandeel EUR 14,17 (NLG 31,23), zo meldt AIR Holdings.

Deel: ' AIR Holdings boekt recordwinst van 28,7 miljoen gulden '
Lees ook