Rabobank Nederland

Ajax verliest NLG 6,5 miljoen in eerste helft 1998/99

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

AFC Ajax heeft over de eerste zes maanden van het op 1 juli begonnen boekjaar 1998/1999 een verlies geleden van NLG 6,5 miljoen tegen een winst van NLG 5,4 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg wel, van NLG
5,2 miljoen naar NLG 52,0 miljoen. De transfersom die de club voor de vertrokken Frank en Ronald de Boer heeft ontvangen, is nog niet in het resultaat opgenomen.

Het transferbedrag, dat geschat wordt op zo'n NLG 40 à 50 miljoen, zal in het tweede halfjaar in de boekhouding worden opgenomen. Per aandeel kwam het verlies van Ajax uit op NLG 0,36.Het bedrijfsresultaat voor afschrijving en resultaat vergoedingssommen bedroeg in de eerste helft van 1998/99 NLG 1,9 miljoen negatief tegen NLG 4,6 miljoen negatief een jaar eerder.
Het bedrijfsresultaat na afschrijving en resultaat vergoedingssommen bedroeg NLG 12,8 miljoen negatief tegen NLG 6,2 miljoen positief een jaar eerder.

Ajax verwacht in het lopende boekjaar een beter bedrijfsresultaat te zullen behalen dan vorig jaar, maar het zal nog niet positief zijn. De club mist inkomsten door de vroege uitschakeling in de Champions League, en heeft daarnaast te maken met een verdere stijging van de lonen.

De netto omzet uit voetbalactiviteiten bedroeg in de eerste helft van 1998/99 NLG 32,1 miljoen, terwijl sponsoring NLG 11,2 miljoen, televisie NLG 3,0 miljoen en merchandising NLG 5,7 miljoen bijdroegen aan de omzet. De totale bedrijfslasten bedroegen NLG 53,9 miljoen. De lonen, salarissen en sociale lasten bedroegen in de eerste helft van het boekjaar NLG 25,2 miljoen. De overige bedrijfskosten, zoals overige personeelskosten, wedstrijdkosten, huisvestingskosten (waaronder huur van Amsterdam ArenA) en de beheer- en administratiekosten bedroegen NLG 22,5 miljoen.

Volgens Ajax worden de cijfers beinvloed door het competitieprogramma, met name door het aantal wedstrijden dat de club speelt in de eerste helft van de nationale competitie en het aantal thuiswedstrijden. In de eerste helft van het seizoen speelde Ajax 20 van de in totaal 34 wedstrijden en 10 van de in totaal 17 thuiswedstrijden. De recettes competitie, Amstelcup en vriendschappelijk, de recettes en premies Europa Cup, de wedstrijdkosten en de wedstrijdpremies voor de spelers worden volgens Ajax toegekend aan de periode waarin de wedstrijden zijn gespeeld. De omzet uit seizoenkaarten wordt verwerkt naar rato van het aantal gespeelde thuiswedstrijden.

Deel: ' Ajax verliest 6,5 miljoen in eerste helft 98/99 '
Lees ook